Det finnes 25 eldre dv-taper som videgruppen kun har i fysisk format. Denne siden omhandler prosjektet med å få disse tapene ut på nett. Det er blitt sagt at det er enkelte utfordringer med å lese disse tapene, dette må avklares.

I første omgang er det gjort et forsøkt på å avlese hva som står skrever med håndskrift på tapene. Av og til var dette en utfordring. Dersom noen skulle ha tilleggsopplysninger om disse tapene, skriv det her eller send en mail til video@nuug.no. Sett er taper som enten var fysisk festet til hverandre eller hvor titlene gjorde det naturlig at de hørte sammen.

Optimalt vil vi vite dato, navn på alle involverte, arrangement, tittel på presentasjon og hvilket kamera som tok opp denne tapen.

Oversikt over taper

Set

grupper/video/digitaliseringsprosjektet (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)