Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2007-10-07 00:44:43
Size: 2363
Comment: Oppdatert litt, men må ryddes opp fullstendig. :)
Revision 9 as of 2008-03-28 11:31:43
Size: 2379
Editor: Jarle
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
|| '''Dato''' || '''Tema''' || '''DV på [ftp://ftp.nuug.no/pub/video/raw/ www.nuug.no]''' || '''Komprimert''' || '''Tapemarkering''' || '''Tapeplassering''' || '''Opptaksansvarlig''' || '''Publiseringsansvarlig''' ||
|| 2007-05-08 || [http://www.nuug.no/aktiviteter/20070508-relman-freeprogproj/ relman-freeprogproj] ||ja ||mpeg,mp3,ogg||NUUG-20070508-relman-freeprogproj|| Arkivet || Herman Robak || Ole Kristian Lien ||
|| 2007-04-10 || kbe-lisp || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || 2007-04-10 - NUUG - KBE og LISP || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2007-03-27 || kde4 || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || 2007-03-27 - NUUG og OLUG - KDE4 (1/2 og 2/2) || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2007-03-13 || survey ||ja || mpeg,mp3,ogg || NUUG-20070313-survey || Arkivet || Herman Robak || Ole Kristian Lien ||
|| 2007-02-13 || mln-xen || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Jarle Bjørgeengen ||
|| 2007-01-09 || mythtv || nei || || ? || Herman Robak ||
|| 2006-12-12 || stopmotion || nei || || ? || Herman Robak ||
|| 2006-11-14 || xen || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Jarle Bjørgeengen ||
|| 2006-10-26 || friprogpris || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || 2006-10-26 - NUUG - Prisen || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2006-10-17 || zfs || ja || mpeg,mp3,ogg || NUUG - 2006-10-17 - ZFS Zettabyte file system || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2006-09-19 || varnish || ja || mpeg,mp3,ogg,psp,x264 || ? || ? ||
|| 2006-08-15 || multiframe30 || nei || mpeg || ? || ? ||
|| 2006-05-23 || [http://www.nuug.no/aktiviteter/20060523-karttjenester/ karttjenester] || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Ole Aamot ||
|| 2006-03-14 || itil-intro ||
||
2006-02-14 || friprogsenter ||
|| 2006-01-17 || dpkg-intro ||
|| 2005-12-15 || ruby-on-rails ||
|| 2005-11-17 || p2p ||
||
2005-10-13 || postgresql ||
|| 2005-08-18 || hikernet ||
|| 2005-05-12 || cartography ||
|| 2005-04-21 || tor ||
||
2005-04-14 || pf-brannmur ||
|| 2005-03-17 || spamstopp ||
||
2005-02-17 || asterisk || ja (usb-disk) || mpeg || ? || ? ||
|| 2005-01-13 || wlan-kart ||
|| 2003-05-15 || skolelinux || ja ||
||
2003-04-10 || docbook || ja ||
|| 2003-02-13 ||
cvs || ja ||
|| 2003-01-16 ||
xboxlinux || ja ||
||'''Dato''' ||'''Tema''' ||'''DV på [ftp://ftp.nuug.no/pub/video/raw/ www.nuug.no]''' ||'''Komprimert''' ||'''Tapemarkering''' ||'''Tapeplassering''' ||'''Opptaksansvarlig''' ||'''Publiseringsansvarlig''' ||
||2008-11-03 ||[http://www.nuug.no/aktiviteter/20080311-pf/ PF] ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||20070508-pf ||Jarle B. ||Jarle B. ||Jarle B. ||
||2007-05-08 ||[http://www.nuug.no/aktiviteter/20070508-
relman-freeprogproj/ relman-freeprogproj] ||ja ||mpeg,mp3,ogg ||NUUG-20070508-relman-freeprogproj ||Arkivet ||Herman Robak ||Ole Kristian Lien ||
||2007-04-10 ||kbe-lisp ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||2007-04-10 - NUUG - KBE og LISP ||Bjørn Ove Wærås ||
||2007-03-27 ||kde4 ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||2007-03-27 - NUUG og OLUG - KDE4 (1/2 og 2/2) ||Bjørn Ove Wærås ||
||2007-03-13 ||survey ||ja ||mpeg,mp3,ogg ||NUUG-20070313-survey ||Arkivet ||Herman Robak ||Ole Kristian Lien ||
||2007-02-13 ||mln-xen ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||? ||Jarle Bjørgeengen ||
||2007-01-09 ||mythtv ||nei || ||? ||Herman Robak ||
||2006-12-12 ||stopmotion ||nei || ||? ||Herman Robak ||
||2006-11-14 ||xen ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||? ||Jarle Bjørgeengen ||
||2006-10-26 ||friprogpris ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||2006-10-26 - NUUG - Prisen ||Bjørn Ove Wærås ||
||2006-10-17 ||zfs ||ja ||mpeg,mp3,ogg ||NUUG - 2006-10-17 - ZFS Zettabyte file system ||Bjørn Ove Wærås ||
||2006-09-19 ||varnish ||ja ||mpeg,mp3,ogg,psp,x264 ||? ||? ||
||2006-08-15 ||multiframe30 ||nei ||mpeg ||? ||? ||
||2006-05-23 ||[http://www.nuug.no/aktiviteter/20060523-karttjenester/ karttjenester] ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||? ||Ole Aamot ||
||2006-03-14 ||itil-intro ||
||
2006-02-14 ||friprogsenter ||
||2006-01-17 ||dpkg-intro ||
||2005-12-15 ||ruby-on-rails ||
||2005-11-17 ||p2p ||
||
2005-10-13 ||postgresql ||
||2005-08-18 ||hikernet ||
||2005-05-12 ||cartography ||
||2005-04-21 ||tor ||
||
2005-04-14 ||pf-brannmur ||
||2005-03-17 ||spamstopp ||
||
2005-02-17 ||asterisk ||ja (usb-disk) ||mpeg ||? ||? ||
||2005-01-13 ||wlan-kart ||
||2003-05-15 ||skolelinux ||ja ||
||
2003-04-10 ||docbook ||ja ||
||2003-02-13 ||
cvs ||ja ||
||2003-01-16 ||
xboxlinux ||ja ||

Oversikt over videoopptak

Denne oversikten bruks til å holde rede på hvilke opptak som finnes, om DV-fila ligger på www.nuug.no, om de er komprimert, hvordan de er merket og hvor eventuell DV-tape er plassert.

Dato

Tema

DV på [ftp://ftp.nuug.no/pub/video/raw/ www.nuug.no]

Komprimert

Tapemarkering

Tapeplassering

Opptaksansvarlig

Publiseringsansvarlig

2008-11-03

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20080311-pf/ PF]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

20070508-pf

Jarle B.

Jarle B.

Jarle B.

2007-05-08

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20070508-relman-freeprogproj/ relman-freeprogproj]

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG-20070508-relman-freeprogproj

Arkivet

Herman Robak

Ole Kristian Lien

2007-04-10

kbe-lisp

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2007-04-10 - NUUG - KBE og LISP

Bjørn Ove Wærås

2007-03-27

kde4

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2007-03-27 - NUUG og OLUG - KDE4 (1/2 og 2/2)

Bjørn Ove Wærås

2007-03-13

survey

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG-20070313-survey

Arkivet

Herman Robak

Ole Kristian Lien

2007-02-13

mln-xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2007-01-09

mythtv

nei

?

Herman Robak

2006-12-12

stopmotion

nei

?

Herman Robak

2006-11-14

xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2006-10-26

friprogpris

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2006-10-26 - NUUG - Prisen

Bjørn Ove Wærås

2006-10-17

zfs

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG - 2006-10-17 - ZFS Zettabyte file system

Bjørn Ove Wærås

2006-09-19

varnish

ja

mpeg,mp3,ogg,psp,x264

?

?

2006-08-15

multiframe30

nei

mpeg

?

?

2006-05-23

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20060523-karttjenester/ karttjenester]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Ole Aamot

2006-03-14

itil-intro

2006-02-14

friprogsenter

2006-01-17

dpkg-intro

2005-12-15

ruby-on-rails

2005-11-17

p2p

2005-10-13

postgresql

2005-08-18

hikernet

2005-05-12

cartography

2005-04-21

tor

2005-04-14

pf-brannmur

2005-03-17

spamstopp

2005-02-17

asterisk

ja (usb-disk)

mpeg

?

?

2005-01-13

wlan-kart

2003-05-15

skolelinux

ja

2003-04-10

docbook

ja

2003-02-13

cvs

ja

2003-01-16

xboxlinux

ja

grupper/video/archive (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)