Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2007-05-24 09:05:49
Size: 2040
Comment:
Revision 7 as of 2007-08-09 19:00:25
Size: 2217
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
|| 2007-04-10 || kbe-lisp || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2007-03-27 || kde4 || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2007-04-10 || kbe-lisp || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || 2007-04-10 - NUUG - KBE og LISP || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2007-03-27 || kde4 || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || 2007-03-27 - NUUG og OLUG - KDE4 (1/2 og 2/2) || Bjørn Ove Wærås ||
Line 12: Line 12:
|| 2006-10-26 || friprogpris || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || ? ||
|| 2006-10-17 || zfs || ja || mpeg,mp3,ogg || ? || ? ||
|| 2006-10-26 || friprogpris || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || 2006-10-26 - NUUG - Prisen || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2006-10-17 || zfs || ja || mpeg,mp3,ogg || NUUG - 2006-10-17 - ZFS Zettabyte file system || Bjørn Ove Wærås ||

Oversikt over videoopptak

Denne oversikten bruks til å holde rede på hvilke opptak som finnes, om DV-fila ligger på www.nuug.no, om de er komprimert, hvordan de er merket og hvor eventuell DV-tape er plassert.

Dato

Tema

DV på [ftp://ftp.nuug.no/pub/video/raw/ www.nuug.no]

Komprimert

Tapemarkering

Tapeplassering/opptaksansvarlig

2007-05-08

relman-freeprogproj

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG - 20070508-relman-freeprogproj

Herman Robak / Ole Kristian Lien (taper)

2007-04-10

kbe-lisp

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2007-04-10 - NUUG - KBE og LISP

Bjørn Ove Wærås

2007-03-27

kde4

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2007-03-27 - NUUG og OLUG - KDE4 (1/2 og 2/2)

Bjørn Ove Wærås

2007-03-13

survey

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG - 20070313-survey

Herman Robak / Ole Kristian Lien (taper)

2007-02-13

mln-xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2007-01-09

mythtv

nei

?

Herman Robak

2006-12-12

stopmotion

nei

?

Herman Robak

2006-11-14

xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2006-10-26

friprogpris

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2006-10-26 - NUUG - Prisen

Bjørn Ove Wærås

2006-10-17

zfs

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG - 2006-10-17 - ZFS Zettabyte file system

Bjørn Ove Wærås

2006-09-19

varnish

ja

mpeg,mp3,ogg,psp,x264

?

?

2006-08-15

multiframe30

nei

mpeg

?

?

2006-05-23

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20060523-karttjenester/ karttjenester]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Ole Aamot

2006-03-14

itil-intro

2006-02-14

friprogsenter

2006-01-17

dpkg-intro

2005-12-15

ruby-on-rails

2005-11-17

p2p

2005-10-13

postgresql

2005-08-18

hikernet

2005-05-12

cartography

2005-04-21

tor

2005-04-14

pf-brannmur

2005-03-17

spamstopp

2005-02-17

asterisk

ja (usb-disk)

mpeg

?

?

2005-01-13

wlan-kart

2003-05-15

skolelinux

ja

2003-04-10

docbook

ja

2003-02-13

cvs

ja

2003-01-16

xboxlinux

ja

grupper/video/archive (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)