Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2007-05-09 06:43:33
Size: 2463
Comment: Typo.
Revision 6 as of 2007-05-24 09:05:49
Size: 2040
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:

Denne oversikten bruks til å holde rede på hvilke opptak som finnes, om DV-fila ligger på www.nuug.no,
om de er komprimert, hvordan de er merket og hvor eventuell DV-tape er plassert.

|| Dato       || Tema          || DV på [ftp://ftp.nuug.no/pub/video/raw/ www.nuug.no] || Komprimert || Tapemarkering || Tapeplassering/opptaksansvarlig ||
|| 2007-05-08 || relman-freeprogproj || nei || || ?      || Herman Robak / Ole Kristian Lien (taper) ||
|| 2007-04-10 || kbe-lisp || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ?
|| Bjørn Ove Wærås ||
|| 2007-03-27 || kde4          || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ?      || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2007-03-13 || survey        || nei || || ?      || Herman Robak / Ole Kristian Lien (taper) ||
|| 2007-02-13 || mln-xen       || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ?      || Jarle Bjørgeengen ||
|| 2007-01-09 || mythtv || nei || || ?      || Herman Robak ||
|| 2006-12-12 || stopmotion || nei || || ? || Herman Robak ||
|| 2006-11-14 || xen || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Jarle Bjørgeengen ||
|| 2006-10-26 || friprogpris || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ?
|| ? ||
|| 2006-10-17 || zfs           || ja || mpeg,mp3,ogg || ?      || ? ||
|| 2006-09-19 || varnish       || ja || mpeg,mp3,ogg,psp,x264 || ?  || ? ||
|| 2006-08-15 || multiframe30  || nei || mpeg || ?             || ? ||
|| 2006-05-23 || [http://www.nuug.no/aktiviteter/20060523-karttjenester/ karttjenester] || ja  || mpeg,mp3,ogg,x264 || ?             || Ole Aamot      ||
|| 2006-03-14 || itil-intro    ||
Denne oversikten bruks til å holde rede på hvilke opptak som finnes, om DV-fila ligger på www.nuug.no, om de er komprimert, hvordan de er merket og hvor eventuell DV-tape er plassert.
|| Dato || Tema || DV på [ftp://ftp.nuug.no/pub/video/raw/ www.nuug.no] || Komprimert || Tapemarkering || Tapeplassering/opptaksansvarlig ||
|| 2007-05-08 || relman-freeprogproj ||ja ||mpeg,mp3,ogg||NUUG - 20070508-relman-freeprogproj|| Herman Robak / Ole Kristian Lien (taper) ||
|| 2007-04-10 || kbe-lisp || ja || mpeg,mp3,ogg,x264
|| ? || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2007-03-27 || kde4 || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Bjørn Ove Wærås ||
|| 2007-03-13 || survey ||ja ||mpeg,mp3,ogg||NUUG - 20070313-survey || Herman Robak / Ole Kristian Lien (taper) ||
|| 2007-02-13 || mln-xen || ja || mpeg,mp3,ogg,x264
|| ? || Jarle Bjørgeengen ||
|| 2007-01-09 || mythtv || nei || || ?
|| Herman Robak ||
|| 2006-12-12 || stopmotion || nei || || ? || Herman Robak ||
|| 2006-11-14 ||
xen || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Jarle Bjørgeengen ||
|| 2006-10-26 || friprogpris || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || ? ||
|| 2006-10-17 || zfs || ja || mpeg,mp3,ogg || ? || ? ||
|| 2006-09-19 || varnish || ja || mpeg,mp3,ogg,psp,x264 || ? || ? ||
|| 2006-08-15 || multiframe30 || nei || mpeg || ? || ? ||
|| 2006-05-23 || [http://www.nuug.no/aktiviteter/20060523-karttjenester/ karttjenester] || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Ole Aamot ||
|| 2006-03-14 || itil-intro ||
Line 22: Line 19:
|| 2006-01-17 || dpkg-intro    || || 2006-01-17 || dpkg-intro ||
Line 24: Line 21:
|| 2005-11-17 || p2p           ||
|| 2005-10-13 || postgresql    ||
|| 2005-08-18 || hikernet      ||
|| 2005-05-12 || cartography   ||
|| 2005-04-21 || tor           ||
|| 2005-04-14 || pf-brannmur   ||
|| 2005-03-17 || spamstopp     ||
|| 2005-02-17 || asterisk      || ja (usb-disk) || mpeg || ? || ? ||
|| 2005-01-13 || wlan-kart     ||
|| 2003-05-15 || skolelinux    || ja ||
|| 2003-04-10 || docbook       || ja ||
|| 2003-02-13 || cvs           || ja ||
|| 2003-01-16 || xboxlinux     || ja ||
|| 2005-11-17 || p2p ||
|| 2005-10-13 || postgresql ||
|| 2005-08-18 || hikernet ||
|| 2005-05-12 || cartography ||
|| 2005-04-21 || tor ||
|| 2005-04-14 || pf-brannmur ||
|| 2005-03-17 || spamstopp ||
|| 2005-02-17 || asterisk || ja (usb-disk) || mpeg || ? || ? ||
|| 2005-01-13 || wlan-kart ||
|| 2003-05-15 || skolelinux || ja ||
|| 2003-04-10 || docbook || ja ||
|| 2003-02-13 || cvs || ja ||
|| 2003-01-16 || xboxlinux || ja ||

Oversikt over videoopptak

Denne oversikten bruks til å holde rede på hvilke opptak som finnes, om DV-fila ligger på www.nuug.no, om de er komprimert, hvordan de er merket og hvor eventuell DV-tape er plassert.

Dato

Tema

DV på [ftp://ftp.nuug.no/pub/video/raw/ www.nuug.no]

Komprimert

Tapemarkering

Tapeplassering/opptaksansvarlig

2007-05-08

relman-freeprogproj

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG - 20070508-relman-freeprogproj

Herman Robak / Ole Kristian Lien (taper)

2007-04-10

kbe-lisp

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Bjørn Ove Wærås

2007-03-27

kde4

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Bjørn Ove Wærås

2007-03-13

survey

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG - 20070313-survey

Herman Robak / Ole Kristian Lien (taper)

2007-02-13

mln-xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2007-01-09

mythtv

nei

?

Herman Robak

2006-12-12

stopmotion

nei

?

Herman Robak

2006-11-14

xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2006-10-26

friprogpris

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

?

2006-10-17

zfs

ja

mpeg,mp3,ogg

?

?

2006-09-19

varnish

ja

mpeg,mp3,ogg,psp,x264

?

?

2006-08-15

multiframe30

nei

mpeg

?

?

2006-05-23

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20060523-karttjenester/ karttjenester]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Ole Aamot

2006-03-14

itil-intro

2006-02-14

friprogsenter

2006-01-17

dpkg-intro

2005-12-15

ruby-on-rails

2005-11-17

p2p

2005-10-13

postgresql

2005-08-18

hikernet

2005-05-12

cartography

2005-04-21

tor

2005-04-14

pf-brannmur

2005-03-17

spamstopp

2005-02-17

asterisk

ja (usb-disk)

mpeg

?

?

2005-01-13

wlan-kart

2003-05-15

skolelinux

ja

2003-04-10

docbook

ja

2003-02-13

cvs

ja

2003-01-16

xboxlinux

ja

grupper/video/archive (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)