Differences between revisions 14 and 16 (spanning 2 versions)
Revision 14 as of 2008-05-23 08:01:25
Size: 2575
Editor: Jarle
Comment:
Revision 16 as of 2008-12-15 10:00:22
Size: 3816
Comment: Add entry for the last meeting.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
||2008-12-09 ||[http://www.nuug.no/aktiviteter/20081209-model-driven-development/ Model Driven Development] ||ja ||mpeg,mp3,ogg|| 9/12-09 MDD ||Pere->Arkivet || Ole Kristian Lien || Petter Reinholdtsen ||
Line 6: Line 7:
||2008-02-12 ||[http://www.nuug.no/aktiviteter/20080212-erlang/ Erlang] ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 || 2008-02-12 nuug erlang ||Pere->Arkivet ||Bjørn Ove Wærås || Bjørn Ove Wærås||
||2007-10-22 ||[http://www.nuug.no/prisen/ Prisutdeling] ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 || 2007-10-11 nuug prisen ||Pere->Arkivet ||Bjørn Ove Wærås || Bjørn Ove Wærås||
||2007-10-09 ||[http://www.nuug.no/aktiviteter/20071009-prosjektledelse/ prosjektledelse] ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 || 2007-10-09 nuug Rolf Lindgren - prosjled&progr. ||Pere->Arkivet ||Bjørn Ove Wærås || Bjørn Ove Wærås||
||2007-09-11 || Gaia||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 || nuug 2007-09-11 Gaia Ajax - Frost-t.h ||Pere->Arkivet ||Bjørn Ove Wærås || Bjørn Ove Wærås||
||2007-08-14 ||Bruce Perens ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 || nuug 2007-08-14 Bruce Perens OSS g.p.||Pere->Arkivet ||Bjørn Ove Wærås || Bjørn Ove Wærås||
Line 7: Line 13:
||2007-04-10 ||kbe-lisp ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||2007-04-10 - NUUG - KBE og LISP ||Bjørn Ove Wærås ||
||2007-03-27 ||kde4 ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||2007-03-27 - NUUG og OLUG - KDE4 (1/2 og 2/2) ||Bjørn Ove Wærås ||
||2007-04-10 ||kbe-lisp ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||2007-04-10 - NUUG - KBE og LISP || Pere->Arkivet ||Bjørn Ove Wærås ||Bjørn Ove Wærås ||
||2007-03-27 ||kde4 ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||2007-03-27 - NUUG og OLUG - KDE4 (1/2 og 2/2) ||Pere->Arkivet ||Bjørn Ove Wærås ||Bjørn Ove Wærås ||
Line 14: Line 20:
||2006-10-26 ||friprogpris ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||2006-10-26 - NUUG - Prisen ||Bjørn Ove Wærås ||
||2006-10-17 ||zfs ||ja ||mpeg,mp3,ogg ||NUUG - 2006-10-17 - ZFS Zettabyte file system ||Bjørn Ove Wærås ||
||2006-10-26 ||friprogpris ||ja ||mpeg,mp3,ogg,x264 ||2006-10-26 - NUUG - Prisen ||Pere->Arkivet ||Bjørn Ove Wærås ||Bjørn Ove Wærås ||
||2006-10-17 ||zfs ||ja ||mpeg,mp3,ogg ||NUUG - 2006-10-17 - ZFS Zettabyte file system ||Pere->Arkivet ||Bjørn Ove Wærås ||Bjørn Ove Wærås ||

Oversikt over videoopptak

Denne oversikten bruks til å holde rede på hvilke opptak som finnes, om DV-fila ligger på www.nuug.no, om de er komprimert, hvordan de er merket og hvor eventuell DV-tape er plassert.

Dato

Tema

DV på [ftp://ftp.nuug.no/pub/video/raw/ www.nuug.no]

Komprimert

Tapemarkering

Tapeplassering

Opptaksansvarlig

Publiseringsansvarlig

2008-12-09

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20081209-model-driven-development/ Model Driven Development]

ja

mpeg,mp3,ogg

9/12-09 MDD

Pere->Arkivet

Ole Kristian Lien

Petter Reinholdtsen

2008-05-13

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20080513-opphavsrett/ Opphavsrett]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

NUUG 2008-05-13 perl,copyright,etc

Pere->Arkivet

David Noble

Jarle B.

2008-03-11

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20080311-pf/ PF]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

20070508-pf

Pere->Arkivet

Jarle B.

Jarle B.

2008-02-12

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20080212-erlang/ Erlang]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2008-02-12 nuug erlang

Pere->Arkivet

Bjørn Ove Wærås

Bjørn Ove Wærås

2007-10-22

[http://www.nuug.no/prisen/ Prisutdeling]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2007-10-11 nuug prisen

Pere->Arkivet

Bjørn Ove Wærås

Bjørn Ove Wærås

2007-10-09

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20071009-prosjektledelse/ prosjektledelse]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2007-10-09 nuug Rolf Lindgren - prosjled&progr.

Pere->Arkivet

Bjørn Ove Wærås

Bjørn Ove Wærås

2007-09-11

Gaia

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

nuug 2007-09-11 Gaia Ajax - Frost-t.h

Pere->Arkivet

Bjørn Ove Wærås

Bjørn Ove Wærås

2007-08-14

Bruce Perens

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

nuug 2007-08-14 Bruce Perens OSS g.p.

Pere->Arkivet

Bjørn Ove Wærås

Bjørn Ove Wærås

2007-05-08

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20070508-relman-freeprogproj/ relman-freeprogproj]

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG-20070508-relman-freeprogproj

Arkivet

Herman Robak

Ole Kristian Lien

2007-04-10

kbe-lisp

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2007-04-10 - NUUG - KBE og LISP

Pere->Arkivet

Bjørn Ove Wærås

Bjørn Ove Wærås

2007-03-27

kde4

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2007-03-27 - NUUG og OLUG - KDE4 (1/2 og 2/2)

Pere->Arkivet

Bjørn Ove Wærås

Bjørn Ove Wærås

2007-03-13

survey

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG-20070313-survey

Arkivet

Herman Robak

Ole Kristian Lien

2007-02-13

mln-xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2007-01-09

mythtv

nei

?

Herman Robak

2006-12-12

stopmotion

nei

?

Herman Robak

2006-11-14

xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2006-10-26

friprogpris

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

2006-10-26 - NUUG - Prisen

Pere->Arkivet

Bjørn Ove Wærås

Bjørn Ove Wærås

2006-10-17

zfs

ja

mpeg,mp3,ogg

NUUG - 2006-10-17 - ZFS Zettabyte file system

Pere->Arkivet

Bjørn Ove Wærås

Bjørn Ove Wærås

2006-09-19

varnish

ja

mpeg,mp3,ogg,psp,x264

?

?

2006-08-15

multiframe30

nei

mpeg

?

?

2006-05-23

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20060523-karttjenester/ karttjenester]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Ole Aamot

2006-03-14

itil-intro

2006-02-14

friprogsenter

2006-01-17

dpkg-intro

2005-12-15

ruby-on-rails

2005-11-17

p2p

2005-10-13

postgresql

2005-08-18

hikernet

2005-05-12

cartography

2005-04-21

tor

2005-04-14

pf-brannmur

2005-03-17

spamstopp

2005-02-17

asterisk

ja (usb-disk)

mpeg

?

?

2005-01-13

wlan-kart

2003-05-15

skolelinux

ja

2003-04-10

docbook

ja

2003-02-13

cvs

ja

2003-01-16

xboxlinux

ja

grupper/video/archive (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)