Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2007-02-01 12:05:32
Size: 1874
Comment: Flytt fra wiki.skolelinux.de.
Revision 2 as of 2007-03-27 10:52:48
Size: 2086
Comment: Noen nye opptak.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
|| 2007-01-09 || mythtv || nei || || ? || Herman Robak || || 2007-03-13 || survey || nei || || ? || Herman Robak ||
|| 2007-02-13 || mln-xen || ja || mpeg,mp3,ogg,x264 || ? || Jarle Bjørgeengen ||
|| 2007-01-09 || mythtv || nei || || ? || Herman Robak ||

Oversikt over videoopptak

Denne oversikten bruks til å holde rede på hvilke opptak som finnes, om DV-fila ligger på www.nuug.no, om de er komprimert, hvordan de er merket og hvor eventuell DV-tape er plassert.

Dato

Tema

DV på [ftp://ftp.nuug.no/pub/video/raw/ www.nuug.no]

Komprimert

Tapemarkering

Tapeplassering/opptaksansvarlig

2007-03-13

survey

nei

?

Herman Robak

2007-02-13

mln-xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2007-01-09

mythtv

nei

?

Herman Robak

2006-12-12

stopmotion

nei

?

Herman Robak

2006-11-14

xen

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Jarle Bjørgeengen

2006-10-26

friprogpris

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

?

2006-10-17

zfs

ja

mpeg,mp3,ogg

?

?

2006-09-19

varnish

ja

mpeg,mp3,ogg,psp,x264

?

?

2006-08-15

multiframe30

nei

mpeg

?

?

2006-05-23

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20060523-karttjenester/ karttjenester]

ja

mpeg,mp3,ogg,x264

?

Ole Aamot

2006-03-14

itil-intro

2006-02-14

friprogsenter

2006-01-17

dpkg-intro

2005-12-15

ruby-on-rails

2005-11-17

p2p

2005-10-13

postgresql

2005-08-18

hikernet

2005-05-12

cartography

2005-04-21

tor

2005-04-14

pf-brannmur

2005-03-17

spamstopp

2005-02-17

asterisk

ja (usb-disk)

mpeg

?

?

2005-01-13

wlan-kart

2003-05-15

skolelinux

ja

2003-04-10

docbook

ja

2003-02-13

cvs

ja

2003-01-16

xboxlinux

ja

grupper/video/archive (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)