Liste og notater over de oppgaver som skal løses innen mandag 23.02.09

Tidsplan (overordnet)

Lørdag 21.02.09 kl 14:00
General prøve og gjennomkjøring.
Møtested: utenfor hovedinngangen
kommer du etter kl 14:00 kan dere ringe Morten Kjelkenes

Forslag til tidsplan: Fremmøte: kl 15:00 på forelesnings lokasjon.

Todoplan (Morten K)

[X] Kontakt Stian vedr. hovedkamera: lørdag kl 14:00

[X] kontakt ping (odin)

[X] Kontakt IFI, vedr alternativt video crew, Kirsti Ales Dalseth

[ ] Cahteau Neuf, Lasse Baklien

Bemanning

Lørdag Kl: 14:00

Mandag kl 15:00

Transcoding og stremaing mot NUUGs server

Primær kamera - rettet mot rms under hele foredraget

Primær laptop

Sekundær kamera - rettes mot spørsmåls-mikofonstativ og publikum

Sekundær laptop

Lydkilde - via PA-anlegg

Videomiksing

Switch

Annet

grupper/video/Stallmannsforedrag_mandag_23.02.09 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)