1. Hovedsal (Felles og Offentlig)

Utstyr

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

Netgear gs605

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:26:03:1A

-

OK

SNR: CL7B1HC23083 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

2. Restaurant (Perl Spor 1)

Utstyr

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

Netgear gs605

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:26:03:5F

-

Murstein?

SNR: CL7B1HC23106 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

3. Bakscenen (Teknisk)

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

Netgear gs605

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:26:05:72

-

OK

SNR: CL7B1HC23283 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

4. Balkongbar venstre (Perl Spor 2)

Utstyr

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

Netgear gs605

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:26:04:9D

-

OK

SNR: CL7B1HC23212 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

5. Balkongbar høyre (Utdanning)

Utstyr

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

D-link dgs-1005D

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:25:FF:D5

-

OK

SNR: CL7B1HC22804 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

6. Stratos nede (Næringsliv)

7. Stratos oppe (FOU/hva vi vet og ikke vet/Penger i fri programvare?)

grupper/video/Goopen/rom (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)