Describe grupper/video/Goopen/MKTodoSjekkliste here.

Her er Mortens notater og sjekkpunkter, føl dere
frie til å legge til, IKKE slett noen det foretrekker jeg å gjøre

GoOpen prosjektet 2009 Punktliste for fixHvert rom vil ha følgene bemanning:

Rolle

Hvem stiller med ressurs

Oppgaver

Navn

Regiansvarlig

Friprog

Ansvarlig for rommet og alt som skjer i det.

Hanne Johnsrud

Teknisk ansvarlig

NUUGs videogruppe

Føre video og lyd fra foredraget

Morten Kjelkenes

Konferansier

Friprog

introdusere taler

Hanne Johnsrud

Hjelpere

Friprog/??

Hente bringe, bære

Hanne
Morten
Salve

Merknader:


Hvem er ansvarlig for hva og hva har NUUGs videogruppe tatt på seg

Ansvarlig

ansvarlig for..

Christain Gundersen

leder GoOpen prosjektet 2009 for friporgsenteret

Salve Nilsen

leder Nordic Perl Workshop

Hanne Johnsrud

er ansvarlig for selve gjennomføringen av arrangementene.

Det er en serie med grupper av mennesker og selskaper som rapporterer til Hanne. Deriblant NUUGs videogruppe.

NUUGs videogruppe har tatt på seg følgene oppgave(r);

Ansvarlig

Oppgave

Beskrivelse

??

Opptak av Foredrag

Alle foredrag for både Goopen og Nordic Perl workshop skal tas opptak av.

??

Streaming av Foredrag

Alle foredrag som det er mulig å gjøre det med skal streames

??

Tilgjengelig gjøre opptak i flere formater

Alle opptakene skal konverteres til forskjellige formater og distriuberes iht. plan

??

ansvarlig for alt teknisk utstyr

Alt teknisk utstyr settes opp og vedlikeholdes

??

Laptop til foredragsholder

??

Prosjektor

??

Lydanlegg

??

Nettverk inkl trådløst nett

??

kobling/oppsett av utstyr i hvert rom


===Diverse notater:===

NEW STYLE: General table layout and HTML like options
 • Heading

  cell 1

  cell2

  cell 3

  spanning rows

  spanning 2 columns

  cell2

  cell 3

 • Cell width
 • narrow

  wide

 • Spanning rows and columns
 • 2 rows

  row 1

  row 2

  row 3 over 2 columns

 • Alignment
 • left

  top

  bottom

  centered

  right

 • Fonts
 • normal

  bold

  red

  boldred

 • Colors
 • red

  green

  blue

 • OLD STYLE: General table layout and HTML like options
 • Heading

  cell 1

  cell2

  cell 3

  spanning rows

  spanning 2 columns

  cell2

  cell 3

 • Cell width
 • narrow

  wide

 • Spanning rows and columns
 • 2 rows

  row 1

  row 2

  row 3 over 2 columns

 • Alignment
 • left

  top

  bottom

  centered

  right

 • Colors
 • red

  green

  blue

 • Line breaks within cells
 • line 1
  line 2

 • grupper/video/Goopen/MKTodoSjekkliste (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)