Her kommer et opplæringsopplegg for våre "gode hjelpere".


Sjekkliste for et lite rom

Konfigurering av mygger:

Sette sensitivity til -20

Sjekkliste for pakking av bokser

1 stk strømforgreining 1 stk gaffateip 1 stk 250 GB USB-harddisk 1 stk notatblokk (Suflør-ark) 1 stk 25m/10m CAT5e 1 stk Switch 1 stk WLAN AP 1 stk usb-penn

Rutiner for kamera

Oppsett av hovedkamera:

Bytte av tape:

grupper/video/Goopen/GoOpentraining (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)