Her kommer faktaark: en enkel FAQ på enkel feilksøking ifb. opptak av video på vegne av NUUGs videogruppe