Her kommer faktaark: en enkel FAQ på enkel feilksøking ifb. opptak av video på vegne av NUUGs videogruppe

grupper/video/Goopen/GoOpenFaktaark (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)