DVswitch-oppsett til GoOpen

Kabla upp korrekt. Pass på at PC-ane fær internett frå trådlaust. Når det er kabla so må me setja IP-ar manuelt på pc-ane.

Det er viktug å hugsa netmask, av di då legg linux automatisk til route for at alle 10.0.0.*-spyrjingar skal gå ut på eth0. På dei andre pc-ane må du no gjera det same, berre med andre IP-adresser. Enkelt og greitt. Gjeng du då på internett, so vil han bruka det trådlause netet, men viss du spyrr etter ei 10.0.0.*-adressa so vil han bruka det kabla netet. På den måten er det veldig enkelt å separera internett og det kabla videonettverket.

PC1 (hovudpc)

Start dvswitch:

Kopla hovudkamera på:

PC2 (presentasjonspc)

Gå til ein annan PC, start screengrab:

Start sending av fili yver netet:

PC1, utsending på net