Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-03-06 17:27:31
Size: 2067
Editor: OdinHorthe
Comment: La til mine notat um DV-switch
Revision 2 as of 2009-04-15 06:59:10
Size: 4475
Editor: Jarle
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:

 
'''NB: Dette er berre mine små merknadar som eg hev skrive ned for Nei til EU, etter litt eigen testing. Veit du betre måtar so endra denne sida. Eg fann ikkje NUUG sin vanlege DVswitch-dokumentasjon.''' ~OdinHorthe
 . '''NB: Dette er berre mine små merknadar som eg hev skrive ned for Nei til EU, etter litt eigen testing. Veit du betre måtar so endra denne sida. Eg fann ikkje NUUG sin vanlege DVswitch-dokumentasjon.''' ~OdinHorthe
Line 7: Line 5:
  ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
 . ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
Line 12: Line 9:
Line 15: Line 11:
 ../dvswitch
 . ./dvswitch
Line 19: Line 14:
 ../dvsource-dvgrab --firewire
 . ./dvsource-dvgrab --firewire
Line 22: Line 16:
Line 25: Line 18:
 ffmpeg -f x11grab -r 25 -s $(xrandr | grep "*" | awk '{print $1}') -i :0.0 -target dv /tmp/out.dv
 . ffmpeg -f x11grab -r 25 -s $(xrandr | grep "*" | awk '{print $1}') -i :0.0 -target dv /tmp/out.dv
Line 29: Line 21:
 ../dvsource-file /tmp/out
 . ./dvsource-file /tmp/out
Line 33: Line 24:
 ../dvsink-command -- gst-launch fdsrc - ! tee name=t ! queue leaky=2 max-size-time=1000000000 ! dvdemux name=demux demux. ! queue ! dvdec name=dv quality=5 ! videorate ! video/x-raw-yuv,framerate=25/2 ! videoscale ! video/x-raw-yuv,width=320,height=240 ! tee name=tv ! queue ! xvimagesink sync=false demux. ! queue ! audio/x-raw-int ! volume name=setvolume ! level name=volumelevel message=true ! audiorate ! tee name=ta ! queue ! alsasink sync=false tv. ! ffmpegcolorspace ! theoraenc quality=16 ! queue ! oggmux name=mux ! shout2send ip=skar.neitileu.no port=8002 mount=nteu.ogg password=***** streamname='Namn' description=Teststraum genre=Konferanse url=http://example.com ta. ! audioconvert ! audioresample ! audio/x-raw-float,rate=22050,channels=1 ! vorbisenc quality=0.2  . ./dvsink-command -- gst-launch fdsrc - ! tee name=t ! queue leaky=2 max-size-time=1000000000 ! dvdemux name=demux demux. ! queue ! dvdec name=dv quality=5 ! videorate ! video/x-raw-yuv,framerate=25/2 ! videoscale ! video/x-raw-yuv,width=320,height=240 ! tee name=tv ! queue ! xvimagesink sync=false demux. ! queue ! audio/x-raw-int ! volume name=setvolume ! level name=volumelevel message=true ! audiorate ! tee name=ta ! queue ! alsasink sync=false tv. ! ffmpegcolorspace ! theoraenc quality=16 ! queue ! oggmux name=mux ! shout2send ip=skar.neitileu.no port=8002 mount=nteu.ogg password=***** streamname='Namn' description=Teststraum genre=Konferanse url=http://example.com ta. ! audioconvert ! audioresample ! audio/x-raw-float,rate=22050,channels=1 ! vorbisenc quality=0.2
== Master / dhcp server ==
Maskinen har statisk ip adresse 10.0.0.1 på eth0 (internt NIC på Motherboard) og er router for det interne go-open nettet , 10.0.0.0/8 . eth1 (ekstra pci kort) er satt opp med dhcp-client. Sørg for at eth1 har fått dhcp-adresse , og dns-server via dhcp til /etc/resolv conf før oppstart av intern nettet, for å unngå forsinkelser med DNS timeout på internettet.
scriptet /etc/nuug-video/build_config.pl leser rom-konfigurasjonsfiler fra /etc/nuug-video/rooms , og bygger /etc/hosts og /etc/dhcp3/dhcpd.conf ut fra filene i /etc/nuug-video/rooms i tillegg til å snappe dns serverer fra lokal /etc/resolv.conf og legger disse som dns servere i sin egen dhcp-server config som tilbys klienter.
Rom filene er navngitt som
$rommnummer_$romnavn .
F. eks. 1_hs . Inne i hver fil ligger en linje for hver host i dette rommet. Tallet angir hva som blir 3. oktett i maskinens ipadresse. Romnavnet angir hva som blir første del av hostnavnet.
Linjen må være på formatet :
$rolle_i_rommet;MACADDR f. eks. dvswitch;00:23:xx:xx... osv.
Rollen brukes til å slå opp riktig ip adresse innenfor rommet ut fra filen /etc/nuug-video/room-template. Hvis ikke det som står foran semikolon på hver linje matcher en av linjene i room-template, vil ikke skriptet virke.
Når ./build_config.pl kjøres , leses alle filene i /etc/nuug-video/ og hver linje i hver file oversettes til ett host entry i dhcpd.conf og ett entry i /etc/hosts.
I tillegg er det et skript som dister ut filer til alle maskiner vha. ssh , og en autorisert passordløs nøkkel hvis offentlige del må ligge på alle klienter /root/.ssh/authorized_keys . For at dvswitch oppsettet skal virke er det viktig at master maskine sin hosts file , og dvswitch konfigen for hvert rom er distet til de respektive maskiner. scriptet distfiles.pl gjør dette.
For å endre på host oppsette må man altså gjøre 2 ting :
Legge riktig linje med $rom-rolle;$mac_adresse i den riktige romfilen. (Ingen duplikater takk) , og kjøre ./build_config.pl
Kjøre ./distfiles.pl for å diste/oppdatere de nødvendige filer ute på klienten. (NB: klienter som ikke er på nett får ikke oppdateringer, så scriptet må kjøres om igjen inntil alle maskiner som skal være med i oppsettet har fått distet sine filer . Det fremgår av output fra distfiles.pl hvilke maskiner som er konfigurert i romfilene, men som ikke er på nett )

DVswitch-oppsett til GoOpen

  • NB: Dette er berre mine små merknadar som eg hev skrive ned for Nei til EU, etter litt eigen testing. Veit du betre måtar so endra denne sida. Eg fann ikkje NUUG sin vanlege DVswitch-dokumentasjon. ~OdinHorthe

Kabla upp korrekt. Pass på at PC-ane fær internett frå trådlaust. Når det er kabla so må me setja IP-ar manuelt på pc-ane.

  • ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0

Det er viktug å hugsa netmask, av di då legg linux automatisk til route for at alle 10.0.0.*-spyrjingar skal gå ut på eth0. På dei andre pc-ane må du no gjera det same, berre med andre IP-adresser. Enkelt og greitt. Gjeng du då på internett, so vil han bruka det trådlause netet, men viss du spyrr etter ei 10.0.0.*-adressa so vil han bruka det kabla netet. På den måten er det veldig enkelt å separera internett og det kabla videonettverket.

PC1 (hovudpc)

Start dvswitch:

  • ./dvswitch

Kopla hovudkamera på:

  • ./dvsource-dvgrab --firewire

PC2 (presentasjonspc)

Gå til ein annan PC, start screengrab:

  • ffmpeg -f x11grab -r 25 -s $(xrandr | grep "*" | awk '{print $1}') -i :0.0 -target dv /tmp/out.dv

Start sending av fili yver netet:

  • ./dvsource-file /tmp/out

PC1, utsending på net

  • ./dvsink-command -- gst-launch fdsrc - ! tee name=t ! queue leaky=2 max-size-time=1000000000 ! dvdemux name=demux demux. ! queue ! dvdec name=dv quality=5 ! videorate ! video/x-raw-yuv,framerate=25/2 ! videoscale ! video/x-raw-yuv,width=320,height=240 ! tee name=tv ! queue ! xvimagesink sync=false demux. ! queue ! audio/x-raw-int ! volume name=setvolume ! level name=volumelevel message=true ! audiorate ! tee name=ta ! queue ! alsasink sync=false tv. ! ffmpegcolorspace ! theoraenc quality=16 ! queue ! oggmux name=mux ! shout2send ip=skar.neitileu.no port=8002 mount=nteu.ogg password=***** streamname='Namn' description=Teststraum genre=Konferanse url=http://example.com ta. ! audioconvert ! audioresample ! audio/x-raw-float,rate=22050,channels=1 ! vorbisenc quality=0.2

Master / dhcp server

Maskinen har statisk ip adresse 10.0.0.1 på eth0 (internt NIC på Motherboard) og er router for det interne go-open nettet , 10.0.0.0/8 . eth1 (ekstra pci kort) er satt opp med dhcp-client. Sørg for at eth1 har fått dhcp-adresse , og dns-server via dhcp til /etc/resolv conf før oppstart av intern nettet, for å unngå forsinkelser med DNS timeout på internettet. scriptet /etc/nuug-video/build_config.pl leser rom-konfigurasjonsfiler fra /etc/nuug-video/rooms , og bygger /etc/hosts og /etc/dhcp3/dhcpd.conf ut fra filene i /etc/nuug-video/rooms i tillegg til å snappe dns serverer fra lokal /etc/resolv.conf og legger disse som dns servere i sin egen dhcp-server config som tilbys klienter. Rom filene er navngitt som $rommnummer_$romnavn . F. eks. 1_hs . Inne i hver fil ligger en linje for hver host i dette rommet. Tallet angir hva som blir 3. oktett i maskinens ipadresse. Romnavnet angir hva som blir første del av hostnavnet. Linjen må være på formatet : $rolle_i_rommet;MACADDR f. eks. dvswitch;00:23:xx:xx... osv. Rollen brukes til å slå opp riktig ip adresse innenfor rommet ut fra filen /etc/nuug-video/room-template. Hvis ikke det som står foran semikolon på hver linje matcher en av linjene i room-template, vil ikke skriptet virke. Når ./build_config.pl kjøres , leses alle filene i /etc/nuug-video/ og hver linje i hver file oversettes til ett host entry i dhcpd.conf og ett entry i /etc/hosts. I tillegg er det et skript som dister ut filer til alle maskiner vha. ssh , og en autorisert passordløs nøkkel hvis offentlige del må ligge på alle klienter /root/.ssh/authorized_keys . For at dvswitch oppsettet skal virke er det viktig at master maskine sin hosts file , og dvswitch konfigen for hvert rom er distet til de respektive maskiner. scriptet distfiles.pl gjør dette. For å endre på host oppsette må man altså gjøre 2 ting : Legge riktig linje med $rom-rolle;$mac_adresse i den riktige romfilen. (Ingen duplikater takk) , og kjøre ./build_config.pl Kjøre ./distfiles.pl for å diste/oppdatere de nødvendige filer ute på klienten. (NB: klienter som ikke er på nett får ikke oppdateringer, så scriptet må kjøres om igjen inntil alle maskiner som skal være med i oppsettet har fått distet sine filer . Det fremgår av output fra distfiles.pl hvilke maskiner som er konfigurert i romfilene, men som ikke er på nett )

grupper/video/Goopen/DVswitch-oppsett (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)