DVswitch-oppsett til GoOpen

Kabla upp korrekt. Pass på at PC-ane fær internett frå trådlaust. Når det er kabla so må me setja IP-ar manuelt på pc-ane.

Det er viktug å hugsa netmask, av di då legg linux automatisk til route for at alle 10.0.0.*-spyrjingar skal gå ut på eth0. På dei andre pc-ane må du no gjera det same, berre med andre IP-adresser. Enkelt og greitt. Gjeng du då på internett, so vil han bruka det trådlause netet, men viss du spyrr etter ei 10.0.0.*-adressa so vil han bruka det kabla netet. På den måten er det veldig enkelt å separera internett og det kabla videonettverket.

PC1 (hovudpc)

Start dvswitch:

Kopla hovudkamera på:

PC2 (presentasjonspc)

Gå til ein annan PC, start screengrab:

Start sending av fili yver netet:

PC1, utsending på net

Master / dhcp server

Maskinen har statisk ip adresse 10.0.0.1 på eth0 (internt NIC på Motherboard) og er router for det interne go-open nettet , 10.0.0.0/8 . eth1 (ekstra pci kort) er satt opp med dhcp-client. Sørg for at eth1 har fått dhcp-adresse , og dns-server via dhcp til /etc/resolv conf før oppstart av intern nettet, for å unngå forsinkelser med DNS timeout på internettet.

scriptet /etc/nuug-video/build_config.pl leser rom-konfigurasjonsfiler fra /etc/nuug-video/rooms , og bygger /etc/hosts og /etc/dhcp3/dhcpd.conf ut fra filene i /etc/nuug-video/rooms i tillegg til å snappe dns serverer fra lokal /etc/resolv.conf og legger disse som dns servere i sin egen dhcp-server config som tilbys klienter.

Rom filene er navngitt som

$rommnummer_$romnavn

F. eks. 1_hs . Inne i hver fil ligger en linje for hver host i dette rommet. Tallet angir hva som blir 3. oktett i maskinens ipadresse. Romnavnet angir hva som blir første del av hostnavnet.

Linjen må være på formatet :

$rolle_i_rommet;MACADDR f. eks. dvswitch;00:23:xx:xx... osv.

Rollen brukes til å slå opp riktig adresse innenfor rommet (4. oktett i ipadressen) ut fra filen /etc/nuug-video/room-template. Hvis ikke det som står foran semikolon på hver linje matcher en av linjene i room-template, vil ikke skriptet virke.

Når ./build_config.pl kjøres , leses alle filene i /etc/nuug-video/ og hver linje i hver file oversettes til ett host entry i dhcpd.conf og ett entry i /etc/hosts.

I tillegg er det et skript som dister ut filer til alle maskiner vha. ssh , og en autorisert passordløs nøkkel hvis offentlige del må ligge på alle klienter /root/.ssh/authorized_keys . For at dvswitch oppsettet skal virke er det viktig at master maskinen sin hosts file , og dvswitch konfigen for hvert rom er distet til de respektive maskiner. scriptet distfiles.pl gjør dette.

For å endre på host oppsette må man altså gjøre 2 ting :

  1. Legge riktig linje med $rom-rolle;$mac_adresse i den riktige romfilen. (Ingen duplikater takk) , og kjøre ./build_config.pl.
  2. Kjøre ./distfiles.pl for å diste/oppdatere de nødvendige filer ute på klienten. (NB: klienter som ikke er på nett får ikke oppdateringer, så scriptet må kjøres om igjen inntil alle maskiner som skal være med i oppsettet har fått distet sine filer . Det fremgår av output fra distfiles.pl hvilke maskiner som er konfigurert i romfilene, men som ikke er på nett )

grupper/video/Goopen/DVswitch-oppsett (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)