Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2017-05-26 02:41:42
Size: 1702
Comment:
Revision 15 as of 2019-05-25 23:43:00
Size: 1758
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
 * Leder velges for et år av gangen ved særskilt valg.
 * Styremedlemmer velges for to år av gangen.
 * Årsmøtet velger også to varaer for ett år av gangen.
 * Leder velges for 1 år av gangen ved særskilt valg.
 * Andre styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
 * Nestleder velges blant styremedlemmene for 1 år.
 *
Årsmøtet velger også to varaer for 1 år av gangen.

NUUGs valgkomite

Valgkomiteen skal legge frem:

 • Forslag til nytt styre
 • Forslag til valgkomite for neste år (3 personer)

Valgkomiteen har informasjon/dokumentsamling i bilagsarkivet på nerdhaven: /home/httpd/nuug-arkiv/valgkomite -- nye medlemmer i valgkomiteen bør gjøre seg kjent med denne.

Ifølge vedtektene:

 • Styret består av 5 medlemmer.
 • Leder velges for 1 år av gangen ved særskilt valg.
 • Andre styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
 • Nestleder velges blant styremedlemmene for 1 år.
 • Årsmøtet velger også to varaer for 1 år av gangen.

E-post adresse

valgkomite@nuug.no

Wikiside

http://wiki.nuug.no/grupper/valgkomite

Medlemmer

Gruppeleder

n/a

Medlemmer

n/a

Rutiner

 • Nyvalgte medlemmer er ansvarlig for å sende en e-post til drift@nuug.no med beskjed om å bli lagt til på valgkomite@nuug.no e-post aliaset.

 • Valgkomiteen legger frem forslag på siste styremøte før årsmøtet.
 • Valgkomiteen velger sin egen leder.
 • Leder i valgkomiteen møter på årsmøtet og legger frem forslag til nye styremedlemmer.

Mulige kriterer

Her er noen forslag på kriterier valgkomiteen kan bruke for å finne nye kandidater til styre:

 • Kontakte eksisterende styremedlemmer som skal bli byttet ut, for å høre om de stiller til gjenvalg
 • Sende mail til medlemmer@nuug.no og/eller aktive@nuug.no om det er noen som vil stille til valg

 • Deltakerlistene på NUUGs Oslo-møter
 • IRC-aktivitet
 • E-post aktivitet (medlemmer@, aktive@)
 • Medlemsaktivitet (undergrupper, osv.)
 • Geografisk lokasjon (gjerne spredning)

Sekretariatet kan stå til hjelp med kontaktinformasjon til medlemmer.

grupper/valgkomite (last edited 2019-05-25 23:43:00 by ThomasGramstad)