NUUGs valgkomite

Valgkomiteen skal legge frem:

Valgkomiteen har informasjon/dokumentsamling i bilagsarkivet på nerdhaven: /home/httpd/nuug-arkiv/valgkomite -- nye medlemmer i valgkomiteen bør gjøre seg kjent med denne.

Ifølge vedtektene:

E-post adresse

valgkomite@nuug.no

Wikiside

http://wiki.nuug.no/grupper/valgkomite

Medlemmer

Gruppeleder

n/a

Medlemmer

n/a

Rutiner

Mulige kriterer

Her er noen forslag på kriterier valgkomiteen kan bruke for å finne nye kandidater til styre:

Sekretariatet kan stå til hjelp med kontaktinformasjon til medlemmer.

grupper/valgkomite (last edited 2019-05-25 23:43:00 by ThomasGramstad)