pdftk er et verktøy for å manipulere PDF-filer fra konsoll.

Merge

For å smelte sammen flere PDF-filer til en:

pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output 123.pdf

grupper/sysadmin/tips/pdftk (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)