gpg: Warning: using insecure memory

Legg til følgene i ~/.gnupg/options:

no-secmem-warning

Se RT-sak: #739 for mer informasjon.

Referanse:

grupper/sysadmin/tips/gpg (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)