silent commit

For at det ikke skal bli sendt ut e-post til commit-lista:

cvs commit -m "CVS_SILENT beskrivelse" navn.fil