Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2022-03-08 13:10:46
Size: 440
Editor: solbu
Comment:
Revision 7 as of 2022-03-08 13:19:22
Size: 444
Editor: solbu
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== Initiell checkout på egen maskin == == Førstegangs-checkout på egen maskin ==

Førstegangs-checkout på egen maskin

cvs -d :ext:geekbay.nuug.no:/home/cvs co nuug

silent commit

For at det ikke skal bli sendt ut e-post til commit-lista:

cvs commit -m "CVS_SILENT beskrivelse" navn.fil

Bytte CVSROOT fra nerdhaven til geekbay

Gå inn i mappa der du har lagra cvs-repoet og kjør følgende kommando:

find . -name Root -print0 |xargs -0 sed -i 's/nerdhaven/geekbay/'

grupper/sysadmin/tips/cvs (last edited 2022-06-22 11:36:12 by solbu)