Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2007-12-04 01:01:00
Size: 26
Comment: opprettet
Revision 2 as of 2007-12-17 01:43:40
Size: 140
Comment: lagt til tips om silent commit
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Generell bruk av cvs. :) == silent commit ==
For at det ikke skal bli sendt ut e-post til commit-lista:
{{{
cvs commit -m "CVS_SILENT beskrivelse" navn.fil
}}}

silent commit

For at det ikke skal bli sendt ut e-post til commit-lista:

cvs commit -m "CVS_SILENT beskrivelse" navn.fil

grupper/sysadmin/tips/cvs (last edited 2022-06-22 11:36:12 by solbu)