Liste over nettsider som hostes av NUUG

Alt som heter eller slutter med «nuug.no» er våre egne sider. En del er på egne virtuelle maskiner (VM).

Alt som begynner med «mailman.» er kun webfrontend til en mailman-server vi har som kjører e-postlister.
Noen av våre medlemmer har egne e-postlister i vår mailman.
Mailman administreres hovedsakelig via nettleser, og nettadministrasjonsgrensesnittet kan begrense
hvilke lister som vises basert på hvilket domene den enkelte e-postlisten er konfigurert med, og
nettadressen som benyttes i nettleseren avgjør hvilke lister som vises.

mimesbronn.no – et NUUG-prosjekt. En nettside vi drifter som gjør det mulig for innbyggere å på en
enkel måte kontakte relevante offentlige myndigheter med innsynsforespørsler.

skolelinux.no – et NUUG-prosjekt som ble startet av NUUG som har som formål å lage en
GNU/Linux-distribusjon hvor målgruppen er skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Selve nettsiden
www.skolelinux.no er kun en videresending til https://wiki.debian.org/DebianEdu/ .

fiksgatami.no – et NUUG-prosjekt som gjør det veldig enkelt for innbyggere å melde inn feil og
problemer med gater og veier over hele Norge fra ett enkelt nettsted.

openstreetmap.no – et NUUG-prosjekt som har som formål å tilby et åpent kart.

personvern.no – Personvern i Norge. NUUG har i mange år vært opptatt av personvern i den digitale tidsalder.

netbsd.no, freebsd.no, openbsd.no – NUUG-sider som videresender til .org-prosjektene.

nobug.no – Norsk BSD User Group, en norsk brukergruppe for de som bruker BSD-operativsystemer.

grupper/sysadmin/liste-over-nettsider (last edited 2023-02-24 23:12:19 by ThomasGramstad)