Differences between revisions 1 and 3 (spanning 2 versions)
Revision 1 as of 2016-03-28 21:47:56
Size: 1092
Editor: MariusHalden
Comment:
Revision 3 as of 2022-04-11 14:57:09
Size: 1373
Editor: solbu
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== Nerdhaven ==
Nerdhaven bruker klienten [[https://github.com/lukas2511/letsencrypt.sh|letsencrypt.sh]] for å få ssl-cert signert.
== Hotell ==
Hotell bruker klienten [[https://github.com/lukas2511/letsencrypt.sh|letsencrypt.sh]] for å få ssl-cert signert.
Line 7: Line 7:
{{{letsencrypt.sh}}} vil lage filen {{{/usr/local/letsencrypt/etc/letsencrypt.sh/updated}}} hvis noen av sertifikatene ble oppdatert ved hjelp av {{{/usr/local/letsencrypt/etc/letsencrypt.sh/hook.sh}}}.
Line 8: Line 9:
Sertifikater oppdateres automatisk ved hjelp av scriptet {{{/usr/local/letsencrypt/bin/update-certs.sh}}} som kjøres av cron hver natt og restarter stunnel hvis ett eller flere av sertifikatene har blitt oppdatert.
Sertifikater oppdateres automatisk ved hjelp av scriptet {{{/usr/local/letsencrypt/bin/update-certs.sh}}} som kjøres av cron hver natt og restarter stunnel hvis ett eller flere av sertifikatene har blitt oppdatert. {{{update-certs.sh}}} kjører {{{letsencrypt.sh}}} som brukeren ''letsencrypt''.

Hotell

Hotell bruker klienten letsencrypt.sh for å få ssl-cert signert.

Letsencrypt.sh med oppdatert openssl, curl og bash er installert til /usr/local/letsencrypt, og kan kjøres via /usr/local/letsencrypt/bin/letsencrypt.sh.

Konfigurasjonen ligger i /usr/local/letsencrypt/etc/letsencrypt.sh, der config.sh er den primære konfigurasjonsfilen og domains.txt inneholder domenene det skal genereres sertifikater til med eventuelle SAN. Alle genererte sertifikater finnes i /usr/local/letsencrypt/etc/letsencrypt.sh/certs/<domene>/. letsencrypt.sh vil lage filen /usr/local/letsencrypt/etc/letsencrypt.sh/updated hvis noen av sertifikatene ble oppdatert ved hjelp av /usr/local/letsencrypt/etc/letsencrypt.sh/hook.sh.

Sertifikater oppdateres automatisk ved hjelp av scriptet /usr/local/letsencrypt/bin/update-certs.sh som kjøres av cron hver natt og restarter stunnel hvis ett eller flere av sertifikatene har blitt oppdatert. update-certs.sh kjører letsencrypt.sh som brukeren letsencrypt.

Alle vhost-er i apache som skal ha ssl-cert generert må inneholde følgende alias for at acme-utfordringen skal kunne fullføres. Alias /.well-known/acme-challenge /usr/local/letsencrypt/etc/letsencrypt.sh/.acme-challenges.

grupper/sysadmin/letsencrypt (last edited 2022-04-11 15:53:20 by solbu)