Hotell

Hotell bruker klienten letsencrypt.sh for å få ssl-cert signert.

Letsencrypt.sh er installert i /usr/local/bin/, og kan kjøres via /usr/local/bin/letsencrypt.sh.

Konfigurasjonen ligger i /etc/letsencrypt.sh, der config.sh er den primære konfigurasjonsfilen og domains.txt inneholder domenene det skal genereres sertifikater til med eventuelle SAN. Alle genererte sertifikater finnes i /etc/letsencrypt.sh/certs/<domene>/. letsencrypt.sh vil lage filen /etc/letsencrypt.sh/updated hvis noen av sertifikatene ble oppdatert ved hjelp av /etc/letsencrypt.sh/hook.sh.

Sertifikater oppdateres automatisk ved hjelp av scriptet /usr/local/sbin/update-certs.sh som kjøres av cron hver natt og restarter stunnel hvis ett eller flere av sertifikatene har blitt oppdatert. update-certs.sh kjører letsencrypt.sh som brukeren letsencrypt.

Alle vhost-er i apache som skal ha ssl-cert generert må inneholde følgende alias for at acme-utfordringen skal kunne fullføres. Alias /.well-known/acme-challenge /etc/letsencrypt.sh/.acme-challenges.

Geekbay

Geekbay bruker klienten certbot for signerte sertifikater.

For å legge til LetsEncrypt-sertifikater for domener hostet på geekbay, kjør følgende: «certbot --authenticator webroot --installer apache -d example.com -d www.example.com» -w /home/httpd/nuug».
Da blir apache automatisk satt opp med rett konfigurasjon, og automatisk fornying skjer via en allerede eksisterende cron-jobb i /etc/cron.d/certbot.

grupper/sysadmin/letsencrypt (last edited 2022-04-11 15:53:20 by solbu)