Vi har et gitlab-installasjon kjørende på git.nuug.no, som Anders Hilden har satt opp. Installasjonen er en Gitlab Omnibus-installasjon. Dette vil si at den er installert med apt (gitlab-ce), men all installasjon, konfigurasjon av webserver etc skjer via gitlab-kommandoer. Oppdatering skjer med vanlig apt update/unattended upgrades (ikke aktivert for gitlab sitt repo enda)

Konfigurasjonen finner man i /etc/gitlab/gitlab.rb, og denne aktiveres med gitlab-ctl reconfigure.

Maskinen er satt opp til å få HTTPS-sertifkater fra Let's Encrypt, med drift@nuug.no som kontaktpunkt.

Konfigurasjonsendringer fra standard gitlab:

Ting som påvirker admins:

grupper/sysadmin/gitlab (last edited 2022-08-22 13:26:06 by solbu)