vert2.nuug.no ble satt opp med bridge interface for å etterligne oppsett på manager og vert.

Oppsett på manager og vert kan det ikke finnes dokumentasjon til, dette medførste noe nedetid på vert2 pga initiell feil-oppsett.

Herunder følger sagaen om bridge oppsett:

apt install bridge-utils

deretter, forsørg interfaces config har følgende mønster:

auto br0
iface br0 inet static
    bridge_ports eno3
    address 158.36.191.216/25
    gateway 158.36.191.129
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 129.240.2.27 129.240.2.40 129.240.2.3
    dns-search nuug.no

auto br1
iface br1 inet static
    bridge_ports eno4
    address 10.20.0.100/24

grupper/sysadmin/bridge-setup (last edited 2023-08-31 11:57:51 by HansPetterFjeld)