Backup

Backup kjøres automatisk fra manager en gang i døgnet ved hjelp av scriptet backup.sh.

Ta backup

For å ta backup av en maskin må følgende gjøres på manager og maskinen det skal tas backup av.

På maskinen

Sett femte kolonne i fstab for alle diskene som skal dumpes til 1 eller høyere.

La backupsh@manager.skolelinux.no logge på som root på den aktuelle maskinen. SSH-nøkkelen kan finnes i ~backupsh/.ssh/id_rsa.pub på manager.

På manager

Lag ZFS volum og sett rettigheter. Siden backupjobben kjører som brukeren backupsh på manager er det viktig at den har tilgang til volumet man lager.

zfs create nuugh1/backup/$host
chown backupsh:backupsh /nuugh1/backup/$host

Legg til maskinen i listen over maskiner det tas backup av.

echo "$host" >> /nuugh1/backup.sh/conf/computers.unix

Hvis det trengs kan man lage preexec og postexec script for maskinen, disse kan f.eks. dumpe en database før backupen tas og fjerne gamle databasedumper etter backupen har kjørt. Disse heter i så fall /nuugh1/backup.sh/conf/preexec.$host og /nuugh1/backup.sh/conf/postexec.$host og må være kjørbare.

Restore

Restore gjøres ved å pakke ut filene man trenger fra tar arkivet som inneholder dem. For hver tar-ball er det også en fil med endelsen idx, denne inneholder en liste over alle filer i den aktuelle tar-ballen. Dette kan brukes for å enkelt finne hvilket arkiv som inneholder filene man er ute etter.

Skal man gjøre en full restore må man legge til flagget --incremental når man pakker ut de daglige arkivene for at tar ikke skal slette alle filer som ikke er med i arkivet.

grupper/sysadmin/backup (last edited 2016-12-07 10:29:19 by MariusHalden)