Systemadministrasjonsgruppen (Driftsgruppen)

Dette er gruppen som tar seg av drift av NUUGs servere og nettjenester. Kontaktsiden for NUUG inneholder mer informasjon om driftsgruppen.

E-post adresse

drift@nuug.no
sysadmin@rt.nuug.no (request-tracker)

E-postliste

https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/aktive

Listearkiv

https://lists.nuug.no/mailman/private/aktive/

Wikiside

https://wiki.nuug.no/grupper/sysadmin

Driftsmedlemmer

https://nuug.no/kontakt.shtml#drift

Rutiner

IP-numre

Rutinen for å få nye IP-numre er å ta kontakt med USIT og be om å få et nytt IP-nummer, hvis vi ikke kan gjenbruke noen av de gamle vi har fått utdelt før. NUUG deler subnett med andre aktører, og har hittil hatt adresser i subnettet 158.36.191.128/25. Kontaktadresse for dette hos USIT er hostmaster@usit.uio.no.

Se også: Oversikt over NUUGs IP-adresser.

IRC

NUUG har kanalen #nuug på irc.oftc.net. Se også IRC_retningslinjer.

Gitlab

Det er satt opp en gitlab-instans som skal overta oppgaven som nå brukes av cvs. Se gitlab

Nerdhaven

11 mars 2022 kl 18:00 ble nerdhaven stengt for godt. Alt ble flyttet over til geekbay.
Innholdet i /home ble kopiert i sin helhet over til geekbay, resten ligger i mappen /root/fra-nerdhaven

Geekbay

Endre sudoers-fila

For å endre sudoers-fila må spesialkommandoen visudo brukes. Den bruker et spesielt oppsett og i utgangspunktet editoren vi.
visudo redigerer sudoers-filen på en sikker måte. visudo låser sudoers-filen mot flere samtidige redigeringer, utfører grunnleggende gyldighetskontroller og sjekker for syntaksfeil før den lagrer den redigerte filen.

Det er mulig å sette opp editor-miljøvariable slik at visudo vil bruke Emacs. I bash gjøres det slik:

VISUAL=emacs; export VISUAL EDITOR=emacs; export emacs

Tips/Bruk

Se her for tips og bruk av programvare på geekbay. Trenger du konto? Send en mail til drift at nuug.no med din offentlige SSH-nøkkel.

Opprette brukere fra nerdhaven

Ved flytting fra nerdhaven ble det oppdaget at passorddatabasen på BSD-maskinen ikke var kompatibel med Linux sin shadow-fil. Siden alle brukere derfor må få nye passord ble det bestemt å forsøke å rydde i brukerlista, slik at kun de som bruker kontoene sine blir opprettet.

Når en nerdhaven-bruker ber om å få konto på geekbay skal vedkommende få samme brukernavn som han hadde på nerdhaven. Listen over nerdhaven-kontoer ligger i filen /root/fra-nerdhaven/passwd
Det finnes et script som kjøres som automatiserer opprettelse av brukernavn og korrekte eierskap på brukerens hjemmekatalog og mailspool-fil gjenopprettes.
Scriptet er nerdhaven-bruker.sh og ligger i /root/.

Ved opprettelse av bruker som hadde konto på nerdhaven kjøres derfor følgende kommando:

/root/nerdhaven-bruker.sh brukernavn

Opprette nye brukere

De som skal ha konto sender mail til drift at nuug.no (eller sysadmin (at) rt.nuug.no for å sikre at ønsket ikke blir glemt) med offentlig SSH-nøkkel (hvis de har det) og forslag til brukernavn. Offentlig SSH-nøkkel kan f eks være fila id_rsa.pub (gitt bruk av RSA). Denne må av admin omgjøres (med cat som angitt nedenfor) til fila authorized_keys og legges inn på den nye brukerens område i katalogen .ssh og så må både katalogen og alle filer i katalogen endres eier (chown) og endres filbeskyttelse som angitt nedenfor.

Bruk adduser for å opprette brukere. Svar 'bash' på spørsmål om shell, og 'no' på spørsmål om "Use password-based authentication?", og velg standard-verdier på resten. Når brukeren er opprettet legges ssh-nøkkelen (altså fila, f eks id_rsa.pub) inn som den følgende fila hos den nye brukeren: ~user/.ssh/authorized_keys og dette må gjøres med cat-kommandoen:

adduser brukernavn
sudo -u user mkdir -m 700 ~user/.ssh
sudo -u user cat id_rsa.pub > ~user/.ssh/authorized_keys

Oppdatere NUUG-adresser (e-post-aliaser)

Rediger /etc/aliases på geekbay og kjør kommandoen newaliases.

Mailman-vedlikehold

Ny liste i Mailman

Opprette ny liste under @nuug.no:

# newlist <listenavn>

Dette legger blant annet inn alias i /var/lib/mailman/data/aliases.

Om listen skal være under et annet domene (eks. nobug.no):

# newlist --emailhost=nobug.no <listenavn>

Listenavn blir bruker-delen i epost-adressen. For andre domener enn nuug.no må det lages aliaser fra det andre domenet til nuug.no.

URL er https://lists.nuug.no/.

Endre url for en liste:

Eks. endre url fra "https://naavaerende.url/" til "https://ny.url/".

# withlist -l -i <listenavn>
> m.web_page_url           # Vis nåværende url
'https://naavaerende.url/'
> m.web_page_url = 'https://ny.url/' # Sett ny url
> m.Save()              # Lagre endringen
> exit()               # Avslutt

Vedlikehold av KVM

vert.nuug.no er virtualiseringsverten til NUUG. GUI-verktøyet virt-manager og kommandolinjeverktøyet virsh er gode inngangsporter til vedlikehold. Se blant annet

Informasjon om NUUGs maskinpark

Se også: Liste over maskinene til NUUG.

Koble seg til NUUGs SQL-tjener

NUUG har en PostgreSQL-tjener til bruk for NUUG-prosjekter. Den gir tilgang til utvalgte maskiner og brukere (spør sysadmin@rt.nuug.no om tilgang), og en kan koble seg opp f.eks. slik:

SSL-cert

På geekbay har Solbu fikset automatisk letsencrypt-sertifikater via certbot. Se /letsencrypt.

Spamvask (spamd + exim+spamassassin+clamav) på portal.nuug.no

portal.nuug.no er en VM på vert, som kjører OpenBSD 7.1 (installert av Peter Hansteen) og har som primærformål å kjøre OpenBSD spamd (se http://man.openbsd.org/spamd, http://home.nuug.no/~peter/pf/en/spamd.html og http://bsdly.blogspot.no/2013/05/keep-smiling-waste-spammers-time.html )

Config-endringer:

/etc/pf.conf - kommentarer begynner med # - se etter start og slutt for blokken med spamd(8) - relevante linjer og kommentarene

/etc/rc.conf.local - rediger spamd_flags= i samsvar med spamd(8)

/etc/mail/spamd.conf - rediger i samsvar med spamd.conf(5)

/etc/mail/nospamd - se pf.conf -- denne er en liste over adresser som skal ledes utenom spamd(8) sine forsinkelser. Vedlikeholdes ved å kjøre et script som er beskrevet i artikkelen https://bsdly.blogspot.com/2018/11/goodness-enumerated-by-robots-or.html

/etc/exim/configure - legg inn domenet i domainlist relay_to_domains
- dette er en kolon-separert liste der en kan bruke backslash (\) som fortsettelsestegn for å hindre at linjene blir for lange. Formatet skulle være forståelig, men det er gjerne tryggest å kopiere nest siste oppføring og bare endre kopien til sitt domenenavn og listen route_list under router mimesbronn - søk etter mimesbronn og se den semikolon-delte listen route_list. For hvert domene trenges

Også her kan det være fornuftig å kopiere nest siste oppføring og redigere kopien med sin egen info. Og helt til slutt, når configure er redigert og lagret, last konfigurasjonen på nytt:

$ doas rcctl reload exim

Først da er domenet riktig konfigurert for spamvask via portal.

Husk og så på å sende melding om hva du har gjort (hvilke domener som er lagt til) i epost til drift@nuug.no . Note fra Peter: Noe av bakgrunnen for at jeg vil ha varsel om endring er at jeg her på bruket har en spamd.alloweddomains basert på innholdet i disse listene, noe vi meget vel kan innføre også på portal (se under GREYTRAPPING i man 8 spamd) for ekstra beskyttelse mot de som tror vi er åpne relay.

Spamassassin-regler: Disse er definert i /etc/mail/spamassassin/local.cf. Det er også lagt inn et større regelsett laget og vedlikeholdt av Kevin A. McGrail, https://www.pccc.com/downloads/SpamAssassin/contrib/KAM.cf .

Se etter reglene som allerede finnes, og sjekk for all del spamassassin-dokumentasjonen om du er i tvil om noe, og når du mener det er verd å sette endringene ut i livet,

$ doas rcctl reload spamassassin

Planet NUUG

lever på nerdhaven, config fil /usr/local/etc/planet/examples/basic/config.ini

Planet er flyttet til hotell, config fil er '/srv/http/planet.nuug.no/config.ini'.

Den oppdateres hvert femtende minutt via cron, crontab finnes i '/etc/cron.d/planetnuug'.

Manuelt oppdatere adict/web

Brukere med tilgang kan kjøre sudo push-web for å oppdatere nettsiden og adict.

Backup

Hvordan gjøre backup og restore

grupper/sysadmin (last edited 2022-11-03 10:45:01 by solbu)