Oppsummering av NUUGs medlemsundersøkelse januar 2007

Hovedansvarlige for analyseringen av resultatene er Håvard Fosseng og Petter Reinholdtsen.

Undersøkelsen ble annonsert 2. januar, og til og med 31. januar. Det var 14 spørsmål fordelt på 3 grupper. Det var 247 besvarelser mottatt innen fristen. Ved utgangen av undersøkelsesperioden 31. januar var det 303 personer og 63 bedrifter som var medlem i NUUG.

XXX Her bør det inn mer.

Vi kan for eksempel forsøke å få svar på

XXX Nevn hvor den ble annonsert.

Besvarelsene under ett

1. NUUG-relaterte spørsmål

1.1 Er du medlem i NUUG nå?

"Alle som har betalt medlemsavgiften og blitt godkjent av styret er medlem i foreningen. For mer informasjon, se NUUG sin side om medlemskap."

Svaralternativ

Antall

%

Ja

139

56,3

Nei

92

37,2

Vet ikke

16

6,5

Ved utgangen av undersøkelsesperioden var det 303 registrerte medlemmer i NUUG. 139 av disse utgjør 45%, noe som må sies å være en god svarprosent hvis alle som svarte at de var medlem også er det.

1.2 Er din arbeidsgiver bedriftsmedlem i NUUG?

Svaralternativ

Antall

%

Ja

81

32,8

Nei

110

44,5

Vet ikke

43

17,4

Er uten fast arbeidsgiver

13

5,3

1.3 Hvilket år ble du første gang medlem i NUUG?

"NUUG ble stiftet i juni 1984."
1.4 Hvilke av medlemsfordelene til NUUG har du benyttet deg av?

"Se NUUG sin oversikt over medlemsfordeler."

Svaralternativ

Antall

%

Deltatt på faglige presentasjoner i regi av NUUG Oslo

103

42

Sett på video-opptak av faglige presentasjoner i regi av NUUG

93

38

Kursrabatt hos Linpro AS

7

3

Konferanserabatt som medlem i USENIX eller SAGE

22

9

Abonnement på ;login:

121

49

Rabatt hos O'Reilly

23

9

Rabatt på abonnement på LINUXmagasinet

16

6

NUUGs sommerfest

47

19

Tilgang til USENIXs artikkelarkiv

30

12

1.5 Vil du ønske å være medlem i USENIX via NUUG hvis det ble valgfritt?

"Medlemskapet i USENIX gir NUUG-medlemmene tilgang til et større utvalg medlemsford eler i et internasjonalt fagmiljø, blant annet tidsskriftet ;login:. USENIX-medlem skapet utgjør en betydelig andel av NUUG-kontingenten, og et NUUG-medlemskap uten dette kan bli vesentlig rimeligere."

Svaralternativ

Antall

%

Medlem (%av 139)

Ikke-medlem (%av 92)

Medlem? (%av 16)

Ja

127

53,4

91 (65%)

30 (33%)

6 (38%)

Nei

32

13,4

17 (12%)

10 (11%)

5 (31%)

Vet ikke

79

33,2

31 (22%)

42 (45%)

5 (31%)

1.6 Hvilke norske likesinnede foreninger har du kontakt med?

Likesinnede foreninger er foreninger som driver med fri programvare, åpne standard er og unix-lignende operativsystemer, f.eks. Linux-brukergrupper.
1.7 Hva burde NUUG gjøre mer av?

"Gi oss forslag om hva de aktive medlemmene i NUUG bør gjøre mer av."

XXX Fritekstfelt, må vaskes for personinfo før det legges ut her.

1.8 Kjenner du noen som som bør få invitasjon til å bli med i NUUG?

"Legg inn post- og e-postadresse, så skal NUUG sende vedkommende en introduksjonspakke."

15 stykker hadde svart på dette spørsmålet, og foreslått å invitere 21 stykker. Alle får invitasjon i posten fra sekretariatet.

2. IT-relaterte spørsmål

2.1 Hvilke UNIX-lignende operativsystemer er du interessert i?
2.2 Hvilke operativsystem bruker du jevnlig (minst en gang siste uke)?
2.3 Hvilke skrivebordsomgivelser bruker du daglig?

Svaralternativ

Antall

%

KDE

79

32,0

Gnome

98

39,7

Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista

133

53,8

MacOS X

42

17,0

Andre

49

19,8

XXX Her må de andre listes opp, men antall.

2.4 Hvilke SQL-databaser er i bruk dine systemer?

Svaralternativ

Antall

%

MySQL

184

PostgreSQL

102

Oracle

80

Microsoft SQL

59

SQLite

39

Microsoft Access

21

Sybase

19

DB2

11

SAP DB

5

Andre (før dem opp i kommentarfeltet)

6

2.5 Hvilke av disse publikasjonene har du lest de siste tre månedene?
3. Om undersøkelsen

3.1 Har du kommentarer til undersøkelsen?

"Fyll inn forslag, kommentarer til undersøkelsen eller alternativ som mangler i noen av de andre spørsmålene her. Hvis du har meldinger til styret i NUUG kan de også legges inn her."

XXX Fritekstfelt, må vaskes for personinfo før det legges ut på wikien.

grupper/survey/medlem200701/rapport (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)