Spørreundersøkelse blant NUUGs medlemmer

Her er et utkast til spørsmål som kan stilles i en medlemsundersøkelse Vi kommer sikkert på flere spørsmål etter hvert, og de som står her bør antagelig endres/skrives om til å bli bedre.

Contents

 1. Spørreundersøkelse blant NUUGs medlemmer
 2. Medlemsundersøkelse for NUUG, januar 2007
  1. OK: NUUG-relaterte spørsmål
   1. OK: Er du medlem i NUUG nå?
   2. OK: Er din arbeidsgiver bedriftsmedlem i NUUG?
   3. OK: Hvilke av medlemsfordelene til NUUG har du benyttet deg av?
   4. OK: Hvilket år ble du første gang medlem i NUUG?
   5. OK: Vil du ønske å være medlem i USENIX via NUUG hvis det ble valgfritt?
   6. Hvilke av NUUGs undergrupper interessererer deg?
   7. Hvis du er medlem, har du vurdert å melde deg ut av NUUG?
   8. Hvis ja på spørsmål om vurdert utmelding, hvorfor?
   9. OK: Hvilke norske likesinnede foreninger har du kontakt med?
   10. OK: Hva burde NUUG gjøre mer av?
   11. OK: Kjenner du noen som som bør få tilbud om NUUG-medlemskap
  2. OK: Spørsmål om IT-interesser og bakgrunn
   1. Hviliken utdannelse har du
   2. Hva er din hovedarbeidsoppgave
   3. OK: Hvilke UNIX-lignende operativsystemer er du interessert i?
   4. OK: Hvilke operativsystem bruker du jevnlig (minst en gang siste uke)?
   5. OK: Hvilke skrivebordsomgivelser bruker du daglig?
   6. OK: Hvilke SQL-databaser er i bruk dine systemer?
   7. OK: Hvilke av disse publikasjonene har du lest de siste tre månedene?
   8. Hvilke maskinleverandører har du kjøpt fra det siste året?
  3. Spørsmål om arbeids og lønnsvilkår
   1. Jobb
   2. Sektor?
   3. Årslønn? (inkludert evt. overtid, bonus og andre tillegg)
   4. Har du overtidsbetalt?
   5. Har du fast beredskapsordning?
   6. Omtrent hva har du betalt for dette?
   7. Sertifisering
   8. Noen flere spørsmål til neste gang?
  4. OK: Om undersøkelsen
   1. OK: Har du kommentarer til undersøkelsen?
 3. Annonseringstekst
 4. Teknisk løsning

Spørsmål merket med 'OK: ' er ferdige nok til å være med i pilotundersøkelsen.

Tittel for undersøkelsen bør være "Medlemsundersøkelse for NUUG, [måned] [år]". Undersøkelsen varer i en måned og første gang fram til utgangen av januar 2007.

Medlemsundersøkelse for NUUG, januar 2007

"NUUGs styre er interessert i hva som opptar medlemmene, og forsøker derfor en enkel spørreundersøkelse blant medlemmene. Undersøkelsen er anonym og forutsetter at de som deltar kun svarer en gang for å få et fornuftig resultat. En oppsummering av resultatene vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i foreningen NUUG."

OK: NUUG-relaterte spørsmål

OK: Er du medlem i NUUG nå?

OK: Er din arbeidsgiver bedriftsmedlem i NUUG?

OK: Hvilke av medlemsfordelene til NUUG har du benyttet deg av?

Interessant å få tilbakemelding om hvilke fordeler som faktisk blir brukt. Det under er ikke en komplett liste med fordeler, så den bør antagelig gjøres komplett

OK: Hvilket år ble du første gang medlem i NUUG?

Ønsker å få en viss pekepinn på hvor lenge folk har vært medlem for å se om vi bare har gamle medlemmer eller om det kommer nye medlemmer inn. Vi kan alternativt spørre når folk ble medlem, hvor mange år de har vært medlem eller gi dem flere alternativ med verdiområder.

"NUUG ble stiftet i juni 1984."

OK: Vil du ønske å være medlem i USENIX via NUUG hvis det ble valgfritt?

"Medlemskapet i USENIX gir NUUG-medlemmene tilgang til et større utvalg medlemsfordeler i et internasjonalt fagmiljø, blant annet tidsskriftet ;login:. USENIX-medlemskapet utgjør en betydelig andel av NUUG-kontingenten, og et NUUG-medlemskap uten dette kan bli vesentlig rimeligere."

Hvilke av NUUGs undergrupper interessererer deg?

Hvis du er medlem, har du vurdert å melde deg ut av NUUG?

Ønsker å vite hva som får medlemmer til å vurdere å melde seg ut.

Hvis ja på spørsmål om vurdert utmelding, hvorfor?

OK: Hvilke norske likesinnede foreninger har du kontakt med?

Ønsker å vite hvilke foreninger som finnes, og hvilke som engasjerer NUUGs medlemmer. Kan enten liste opp de kjente eller bruke et fritekstspørsmål der folk kan legge inn navn. Vi kan basere oss på listen fra http://wiki.skolelinux.de/nuug/likesinnede-oversikt. Hvis vi lister opp de kjente, så må det være mulig å velge flere av dem.

"Likesinnede foreninger er foreninger som driver med fri programvare, åpne standarder og unix-lignende operativsystemer, f.eks. Linux-brukergrupper."

OK: Hva burde NUUG gjøre mer av?

"Gi oss forslag om hva de aktive medlemmene i NUUG bør gjøre mer av."

Fritekstfelt ca 70x3 tegn.

OK: Kjenner du noen som som bør få tilbud om NUUG-medlemskap

"Legg inn post- og e-postadresse, så skal NUUG sende vedkommende en introduksjonspakke"

OK: Spørsmål om IT-interesser og bakgrunn

Hviliken utdannelse har du

Interessant å vite utdanningsnivå og bakgrunn.

Hva er din hovedarbeidsoppgave

Ønsker å vite om NUUG har flest driftsfolk, utviklere eller annnet

OK: Hvilke UNIX-lignende operativsystemer er du interessert i?

Jeg ønsker altså å få en pekepinn på hvilke OS som er interessante for våre medlemmer. Det må være mulig å velge flere av alternativene, og jeg har sikkert glemt noen OS.

OK: Hvilke operativsystem bruker du jevnlig (minst en gang siste uke)?

OK: Hvilke skrivebordsomgivelser bruker du daglig?

OK: Hvilke SQL-databaser er i bruk dine systemer?

Ønsker å vite hvilke databaser som er i bruk og interesserer IT-folk i Norge.

OK: Hvilke av disse publikasjonene har du lest de siste tre månedene?

Jeg er her interessert i hvilke tidsskrifter medlemmene er interessert i, for å kunne ha dette som bakgrunnsinfo hvis forhandler fram medlemsfordeler med noen av dem.

Hvilke maskinleverandører har du kjøpt fra det siste året?

Interessant å vite hvilke leverandører som er populære blant IT-folk. Kan enten være et fritekstfelt eller en liste med de kjente leverandørene.

== Hvilke programvareleverandører har du kjøpt fra det siste året? ===

Spørsmål om arbeids og lønnsvilkår

Jobb

Sektor?

Årslønn? (inkludert evt. overtid, bonus og andre tillegg)

Har du overtidsbetalt?

Har du fast beredskapsordning?

Omtrent hva har du betalt for dette?

Sertifisering

Ønsker å vite hvordan sertifiseringer påvirker lønnen, så det bør spørres om hvilke sertifiseringer folk har.

Noen flere spørsmål til neste gang?

Alder, kjønn og bostedskommune kan gi mer relevant analyse av lønnsstatistikken.

OK: Om undersøkelsen

OK: Har du kommentarer til undersøkelsen?

"Fyll inn forslag, kommentarer til undersøkelsen eller alternativ som mangler i noen av de andre spørsmålene her. Hvis du har meldinger til styret i NUUG kan de også legges inn her."

Annonseringstekst

Her skal innholdet i mailen som brukes når undersøkelsen annonseres på annonsering@ legges inn.

To: annonsering@nuug
Subject: Undersøkelse fra NUUG - frist 2007-01-31

Styret i NUUG ønsker å lære litt mer om hva som opptar medlemmene i foreningen, og derfor gjennomfører vi en medlemsundersøkelse. Undersøkelsen er åpen for besvarelser til og med 31. januar 2007, og når resultatene foreligger vil en oppsummering av disse bli gjort tilgjengelig for NUUG sine medlemmer.

Undersøkelsen inneholder 14 spørsmål og fylles inn elektronisk på <URL: https://wo.uio.no/as/WebObjects/nettskjema.woa/wa/svar?id=29946 >. Det vil ta ca. 5 minutter å besvare spørsmålene.

Vi setter svært pris på ditt bidrag i denne undersøkelsen og håper du benytter anledningen til å gi oss tilbakemelding om vårt arbeide. På forhånd takk!

NUUG er foreningen for oss som er interessert i fri programvare, åpne standarder og unix-lignende operativssytemer. Du finner mer informasjon om foreningen på <URL: http://www.nuug.no/ >.

Teknisk løsning

Det er flere alternative tekniske løsninger. En av dem er nettskjema fra UiO. En annen er NUUGs installasjon av surveyor.

En pilotundersøkelse ble lagt ut 2006-12-10 på nettskjema fra UiO.

grupper/survey/medlem200701 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)