Mens Petter var i Danmark sammen med folkene bak planene om et kompetansesenter for fri programvare kom ham i kontakt med Morten Kjærsgaard, lederen for Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark, som nettopp har gjennomført en bransjeundersøkelse som blant annet viser status for bruk av fri programvare i Danmark. De kunne for eksempel for telle at 96% av danske virksomheter har windows som sitt primere arbeidsplass-OS. Petter lurer på om tallet er det samme i Norge. :)

Petter foreslo at NUUG kunne gjennomføre samme undersøkelse her i Norge, og det synes Morten Kjærsgaard var en god ide. Petter håper vi kan bruke mest mulig av infrastrukturen som de har laget i Danmark, slik at det blir lite ekstra arbeide for å gjennomføre undersøkelsen her i Norge.

Som en kan se fra spørsmålene, vil undersøkelsen både gi statusinfo for Norge, og hvordan vi er i forhold til Danmark, i tillegg til at fri programvaremiljøene i Norge ved å se på svarene får informasjon om hvilke områder en bør fokusere på for å overbevise offentlige og private virksomheter om å ta i bruk fri programvaresystemer.

Det som må gjøres:

Noen som er har tid og lyst til å bidra til dette? Petter antar totalt budsjett blir ca. 20000 kroner (bør skaffe sponsor), og at det er snakk om en god del timers arbeide for å forberede og gjennomføre undersøkelsen. Jo flere som bidrar, jo mindre blir det på hver enkelt.

Alternativt (og mer sansynlig i denne omgang) er å sette bort undersøkelsen til et spørreundersøkelsesfirma. Det koster ca. 140 000,-.

Vedlegg

grupper/survey/business2006 (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)