Spørsmål fra NUUG til de politiske partiene

14. september 2009 er det igjen stortingsvalg her i landet, i den anleding burde NUUG stile de politiskepartiene noen spørsmål som er interessante for våres medlemmer. EFN skal vel også gjøre det samme, prøve å ikke å akkurat de samme spørsmålene?

Spørsmål

Vi burde ha litt bakgrunn med informasjon og selve spørsmålet.

Forsalg:

Partier

Nedenfor følger en oversikt over oppslutningen til de politiske partiene som var registrert ved stortingsvalget i 2005. Med over 5000 stemmer på landsbasis eller 500 stemmer i minst ett fylke. Se Stortingsvalget 2009 - krav til listeforslag for kilde.

Parti

Postadresse

E-post

Hjemmeside

Det norske Arbeiderparti

Postboks 8743 Youngstorget, 0028 Oslo

post@arbeiderpartiet.no

http://dna.no/

Fremskrittspartiet

Karl Johans gate 25, 0159 Oslo

frp@frp.no

http://frp.no/

Høyre

Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo

politikk@hoyre.no

http://hoyre.no/

Sosialistisk Venstreparti

Akersgata 35, 0158 OSLO

post@sv.no

http://sv.no/

Kristelig Folkeparti

Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo

krf@krf.no

http://krf.no/

Senterpartiet

P.b. 1191 Sentrum, 0107 Oslo

epost@sp.no

http://sp.no/

Venstre

Møllergt. 16, 0179 Oslo

venstre@venstre.no

http://venstre.no/

Rødt

Osterhausgate 27, 0183 Oslo

raudt@raudt.no

http://roedt.no/

Kystpartiet

Kanalveien 107, 5068 Bergen

post@kystpartiet.no

http://kystpartiet.no

Pensjonistpartiet

Møllergata 6, 0179 Oslo

post@pensjonistpartiet.no

http://pensjonistpartiet.no

Kristent Samlingsparti

Ryenveien 33, 1719 Greåker

-

?

Miljøpartiet De Grønne

Postboks 9124 Grønland, 0133 Oslo

mdg@mdg.no

http://mdg.no/

Demokratene

Kristian IVs gate 85, 4614 Kristiansand S

hovedkontoret@demokratene.no

http://demokratene.no

Samefolkets Parti

-

leder@samefolketsparti.no

http://samefolketsparti.no

Lenker

grupper/survey/2009valg (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)