Spørreundersøkelsesgruppen

Utarbeider og gjennomfører spørreundersøkelse blant medlemmene i NUUG og dagsaktuelle teamer.

E-post adresse

aktive@nuug.no

E-postliste

http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/aktive

Listearkiv

http://lists.nuug.no/mailman/private/aktive/

Wikiside

http://wiki.nuug.no/grupper/survey

Medlemer

Gruppeleder

mangler

Deltakere

Petter Reinholdtsen

Rutiner

Undersøkelser

En undersøkelse ble gjennomført i januar 2007. Svarene analyseres, og vi kan for eksempel forsøke å få svar på

Besvarelsene er tilgjengelig som tab-separerte filer, og vi bør finne programmer som kan brukes til å analysere dem.

Undersøkelser

Referanser og nyttige lenker

grupper/survey (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)