Litt om OOXML

NUUGs standardgruppe er involvert i det norske standardarbeidet i K185 som blant annet skal avgjøre framtiden til OOXML.

Tilstede på K185-diskusjonen 2007-08-22

Følgende personer var tilstede på komitemøtet som diskuterte OOXML og hva Norge skulle mene i saken:

Anders Føyen (Microsoft), Anthony Lærdahl (NUUG Foundation), Arne Jørgensen (Questpoint), Audun Lona (Standard Norge), Axel Bojer (EFN - Elektronisk Forpost Norge), Bjørn Venn (Buskerud Fylkeskommune), Bjørnhild Sæterøy (Standard Norge), Erlend Øverby, Geir Isene (FreeCode), Hanne R. Sorteberg (IBM), Henriette Grønn (Microsoft), Håkon Wium Lie, Idar Tollefsen (NUUG Foundation), Ivar Jackwitz (Standard Norge), Ivar Wessel Thomassen (ACOS), Jørn André Sundt (Mamut), Knut Lindelien (Standard Norge), Knut Olav Bøhmer (EFN - Elektronisk Forpost Norge), Knut Yrvin (Trolltech), Knut-Erik Gudim (Software Innovation), Lasse Ruud (Questpoint), Line Richardsen (KS), Martin Bekkelund (NUUG Foundation), Olaf Østensen (Statens kartverk), Per Atle Vagle (Statoil), Per Inge Østmoen (EFN - Elektronisk Forpost Norge), Petter Reinholdtsen (NUUG Foundation), Shahzad Rana (Microsoft), Steve Pepper, Thomas Gramstad (EFN - Elektronisk Forpost Norge) og Trond Heier (Linpro).

Tilstede på K185-diskusjonen 2008-03-28

Basert på hukommelsen til Petter Reinholdtsen med innspill fra andre.

Bjørnhild Sæterøy (Standard Norge), Ivar Jachwitz (Standard Norge), Knut Lindelien (Standard Norge), Marit Sæter (Standard Norge), Arne Jørgensen (Questpoint), Eirik Lae Solberg (Microsoft), Henriette Grønn (Microsoft), Knut Sebastian Tungland (Statoil), Shahzad Rana (Questpoint), Anthony Lærdahl (NUUG Foundation), Arne S. Nielsen (IBM/personlig medlem), Axel Bojer (Elektronisk Forpost Norge), Bjørn Venn (Buskerud Fylkeskommune), Erlend Øverby (Hypatia), Geir Isene (Freecode), Harald T. Alvestrand (Google), Henning Kulander, Håkon W. Lie (Opera/personlig medlem), Keld J. Simonsen (NUUG Foundation), Knut Olav Bøhmer (Elektronisk Forpost Norge), Knut Yrvin (Trolltech), Line Richardsen (Kommunenes Sentralforbund), Martin Bekkelund (NUUG Foundation), Per Inge Østmoen (Elektronisk Forpost Norge), Petter Reinholdtsen (NUUG Foundation), Steve Pepper, Thomas Flemming (USIT), Thomas Gramstad (Elektronisk Forpost Norge) og Tom Wahlgren (Sarpsborg kommune)

Igjen i komiteen 2008-12-20

Audun Lona (Standard Norge), Bjørnhild Sæterøy (Standard Norge), Kristian Bergem (FAD), Anders Føyen (Microsoft), Espen Pettersen(?) (Microsoft), Henriette Grønn (Microsoft), Jørn André Sundt (Mamut), Knut Sebastian Tungland (StatoilHydro), Per Atle Vagle (StatoilHydro), Shahzad Rana (Questpoint), Lars Marius Garshol (Bouvet), Erlend Øverby (Hypatia), Harald T. Alvestrand (Google), Keld J. Simonsen, Knut Yrvin (Trolltech/Nokia), Line Richardsen (Kommunenes Sentralforbund), Per Inge Østmoen (EFN), Thomas Flemming (USIT), Thomas Gramstad (EFN).

Referanser

(Noen av disse er hentet fra http://wiki.nuug.no/uttalelser/2007 08-standardkatalog/introduksjon)

Pressedekning om OOXML

Norske presseoppslag og annen medieomtale.

grupper/standard/ooxml (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)