Standardiseringsutvalget

Velkommen til NUUGs standardgruppe, også kjent som standardiseringsutvalget. Vi arbeider med standardisering av blant annet C/C++/POSIX/dokumentformater. Se også Standardiseringsutvalget under NUUG utvalg for mer informasjon.

E-post adresse

aktive@nuug.no

E-postliste

http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/aktive

Listearkiv

http://lists.nuug.no/pipermail/aktive/

Wikiside

http://wiki.nuug.no/grupper/standard

Medlemer

Gruppeleder

Idar Tollefsen

Deltakere

Dag-Erling Smørgrav, Tony Lærdahl, Keld Jørn Simonsen, Martin Bekkelund

Rutiner

Saker under arbeid:

Innmelding i ODF Alliance og pressemelding om samme

Referat fra standardiseringsmøte 17.04.2007

OOXML standardisering i K185

Standard Norges interne sider

Vurdering av standardkatalogen opp mot Digistan

Pressemeldinger:

Uttalelser:

Omtale i media:

28.06.2005 (Digi.no): Etterlyser klarhet om "åpen standard"

15.04.2005 (Computerworld): C en sikkerhetsstandard

15.04.2005 (Digi.no): Vil standardisere sikrere C-programmering

15.04.2005 (Digi.no): Mannen bak C++ holder foredrag i Oslo

Standardorganisasjoner

Det finnes et utall standardorganisasjoner, i Norge og i utlandet, som det er relevant for NUUG å ha kontakt med. Her er et forsøk på å lage en komplett liste.

I Norge

Internasjonalt

grupper/standard (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)