3D skriver til folket

Når skaping og deling av programvare er på plass, så er det på tide å se på deling av mer håndgripelige ting. For å kunne dele design av ting, må en ha utstyr for å omgjøre en 3D-modell til noe fysisk. Det kan i dag gjøres med 3D-skrivere.

Det er en liten gruppe igang med å få på plass en 3D-skrivere, og dette er wikisiden til denne gruppen. Reprap er prosjektet det fokuseres på for øyeblikket.

Det er to strategier som følges. Det ene er å bestille komplette sett fra USA og England, og det andre er å lage delene som trengs på IFIs 3D-skriver. Kontakt med IFI kan gi oss kontakt med noen som har erfaring med bruk av 3D-skrivere og design av 3D-modeller.

Møter

2009-02-11 Onsdag 17:00
Møte planlagt med Omid på IFI om produksjon av reprap-deleer.

2008-10-16 Torsdag
Møtte med Mads på IFI som opererer deres 3D-skriver. Inngikk avtale om at de kan gratis lage deler til oss basert på STL-filer mot at de får omtale når skriveren er klar.

Referanser

Deltagere

grupper/replikator (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)