NUUGs patentside

Forsøker å sette programvarepatenter på dagsorden, og hindre at programvarepatenter ødelegger for fri programvare og programvareutvikling i Norge.

E-post adresse

patent@nuug.no

E-postliste

http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/patent

Listearkiv

http://lists.nuug.no/pipermail/patent/

Wikiside

http://wiki.nuug.no/grupper/patent

Medlemer

Gruppeleder

?

Deltakere

?

Rutiner

Info

Programvarepatenter er et kontroversielt og interessant tema, og alle NUUG-medlemmer som er interessert i problemstillinger rundt programvarepatenter bør abonnere på epostlisten patent at nuug.no. Epostlisten er samlingspunktet for patentgruppen til NUUG.

Vi anbefaler Gisle Hannemyrs innlegg Landgrabbing, programvarepatenter og andre forbrytelser (MPEG 144 MiB, innlegget starter 9 minutter inn i filmen) under prisutdelingen 2004.

Artikkelsamling

Her er en samling norske artikler relatert til programvarepatenter:

2009

2007

2006

Referanser

grupper/patent (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)