Hvordan håndterer partiene sine elektroniske kommunikasjonskanaler

Oversikt over hvor epost til partiene sendes og hvordan de beskytter besøkende og nye medlemmer mot innsyn i sitt besøk på partienes nettsteder.

Pressedekning om temaet:

Aktuelle DNS-domener

MX-sending

for f in arbeiderpartiet.no venstre.no hoyre.no sv.no frp.no krf.no senterpartiet.no rødt.no; do echo "=== $f ==="; echo ""; host -t mx $f ;echo ""; done

arbeiderpartiet.no

arbeiderpartiet.no mail is handled by 10 mail.intility.com.
arbeiderpartiet.no mail is handled by 20 mail2.intility.com.

venstre.no

venstre.no mail is handled by 30 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
venstre.no mail is handled by 10 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
venstre.no mail is handled by 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
venstre.no mail is handled by 20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
venstre.no mail is handled by 30 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.

hoyre.no

hoyre.no mail is handled by 10 gw5-sec.net.comendo.com.
hoyre.no mail is handled by 20 gw1-sec.net.comendo.com.
hoyre.no mail is handled by 30 gw2-sec.net.comendo.com.

sv.no

sv.no mail is handled by 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
sv.no mail is handled by 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
sv.no mail is handled by 10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
sv.no mail is handled by 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
sv.no mail is handled by 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.

frp.no

frp.no mail is handled by 100 ex.frp.no.
frp.no mail is handled by 10 epost.frp.no.

krf.no

krf.no mail is handled by 10 krf-no.mail.protection.outlook.com.

senterpartiet.no

senterpartiet.no mail is handled by 20 mx01.securitycenter.no.
senterpartiet.no mail is handled by 10 mx02.securitycenter.no.

rødt.no

Host rødt.no not found: 3(NXDOMAIN)

kystpartiet.no

kystpartiet.no mail is handled by 10 mx.webhuset.no.

grupper/offentliginnsyn/partioversikt (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)