Liste med kilder til offentlige postjournaler. Rekkefølgen på feltene (Format/Produsent/Kilde/KildeURL) er valgt for å gjøre det enkelt å sortere "like" kilder.

Navn

Format

Produsent

KildeURL

ScraperURL

Offentlig Elektronisk Postjournal

HTML

?

http://www.oep.no||https://scraperwiki.com/scrapers/postliste-oep/

Ballangen kommune

HTML

?

http://www.ballangen.kommune.no/artikler/postlister||https://scraperwiki.com/scrapers/postliste-ballangen/

Hole kommune

HTML

?

http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_postliste&showresults=true

Evenes kommune

HTML

ePhorte eInnsyn 5

http://innsyn.evenes.kommune.no/eInnsynEvenes/journalpost#maindivbookmark

Hamarøy kommune

HTML

iSite?

http://www.hamaroy.kommune.no/postlister?month=042012

Arendal kommune

JSON

?

http://www.arendal.kommune.no/Postliste/Postliste/||https://scraperwiki.com/scrapers/postliste-arendal/

Stortinget

PDF 1.3

GrapeCity ActiveReport for .NET

http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Administrasjonen/Dokumentoffentlighet/Stortingets-offentlige-postjournal/||https://scraperwiki.com/scrapers/postliste-stortinget/

Longyearbyen lokalstyre

PDF

?

http://www.lokalstyre.no/offentlig-journal.247459.no.html

Universitetet i Oslo

PDF

ePhorte

http://www.uio.no/om/journal/||https://scraperwiki.com/scrapers/postliste-universitetet-i-oslo/

Helse Nord

PDF

ligner på ePhorte?

http://www.helse-nord.no/category16100.html

NSB AS

PDF

doculive?

http://www.nsb.no/offentlig-journal/offentlig-journal-article38136-4490.html

Høgskolen i Østfold

PDF

ePhorte

http://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/om-hogskolen/administrasjonen/arkivet/offentlig-journal

Høgskolen i Volda

PDF

ePhorte

http://www.hivolda.no/nyn/hivolda/om-hogskulen/administrasjon/dokumentsenteret?lang=nyn||https://scraperwiki.com/scrapers/postliste-hoegskolen-i-volda/

Høgskolen i Vestfold

PDF

ePhorte

http://www.hive.no/postjournal/||https://scraperwiki.com/scrapers/postliste-hoegskolen-i-vestfold/

Høgskolen i Telemark

PDF

ePhorte

http://www.hit.no/nor/HiT/Om-HiT/Offentlig-journal-for-HiT||https://scraperwiki.com/scrapers/postliste-hoegskolen-i-telemark/

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/uitpluss/offjour

Høgskolen i Bergen

PDF

ePhorte

http://www.hib.no/om/offentligjournal/default2.asp og http://www.hib.no/om/offentligjournal/default.asp ???

Høgskolen i Harstad

På grunn av overgang til nytt sak- og arkivsystem er dessverre ikke offentlig journal tilgjengelig på web.

http://www.hih.no/nor/om-hih/offentlig-journal

Høgskolen i Narvik

PDF

ePhorte

http://www.hin.no/nor/hovedside/om-hin/administrasjon/arkiv/offentlig-journal

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen har pr i dag ikkje offentleg postjournal tilgjengeleg på nettsidene

http://www.hisf.no/no/om_hisf/dokument

grupper/offentliginnsyn/journalkilder (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)