Innsynautomaten Mimes brønn

Dette prosjektet har som mål å lage en tjeneste som gjør det enklere for borgere å kreve innsyn i offentlig forvaltning. Det er ment som et supplement til OEP for dokumenter som enten ikke er journalført, eller for ikke profesjonelle brukere hvor OEP er en unødvendig terskel. Siden tjenesten vil publisere forespørsel og svar vil den bare kunne benyttes til innsyn etter Offentlighetslova, og ikke partsinnsyn etter Forvaltningsloven.

Tjenesten er foreløpig under utvikling med en test installasjon på http://alaveteli-dev.nuug.no/

Testinstallasjonen er nå funksjonell, men eposter går kun til en testkonto på GMail. Alle instanser er satt opp mot en konto som heter innsynsautomaten@gmail.com, og det brukes + notasjonen på mottaker. F.eks. er epost addr. Bufetat satt til innsynsautomaten+post__bufdir.no@gmail.com. Når man gjør en innsynforespørsel så vil man derfor trenge tilgang til denne kontoen for å kunne besvare. Trenger du tilgang så send en henvendelse til innsynsautomaten@gmail.com.

Om navnet

Mimes brønn er kilden Odin ofret øyet for å drikke av. De som drikker av vannet blir vise.

Alaveteli

Løsningen ligger på github og vi benytter Alaveteli fra MySociety. Den er relativt godt dokumentert, og har også en mailingliste for utviklere.

Data

Vi har gjort en avgrensning i hvilke organisasjoner vi starter med. Følgende datafil er brukt som utgangspunkt for offentlige virksomheter. Den inneholder en liste over departementene og sentrale direktorater/etater.

Kan du bidra?

Det gjenstår en god del arbeid for å få tjenesten produksjonsklar, og vi holder foreløpig kun på med å gjøre oss kjent med programvaren.

Vi trenger hjelp med (ikke teknisk):

Vi trenger også hjelp med (teknisk):

Oversetterordbok

Vi bruker https://www.transifex.com/projects/p/alaveteli/glossary/l/nb/ til å holde rede på ordboken.

Oppgradering av tjenesten

For å oppgradere, logg inn som root på maskinen og kjør følgende kommandoer:

dir=/var/www/alaveteli-dev.nuug.no/alaveteli/

grupper/offentliginnsyn/alaveteli (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)