Innsyn i offentlige data

Denne gruppen er en start på NUUGs arbeid med innsyn i offentlig data spesielt fokusert på kommuner og fylker i først omgang. Tanken er å lage en tjeneste for å gjøre det enkelt å be om innsyn i offentlige informasjon, og gjøre det vi får ut fra det offentlige enkelt tilgjengelig. Det vil være to fasetter av dette, en tjeneste for å be om innsyn, og en tjeneste som samler postjournaler fra alle offentlige instanser.

Det er mange områder hvor man kan tenke seg å be om offentlig innsyn, vi har startet med noen områder innenfor IKT.

  1. Dokumenter knyttet til anskaffelse og drift av økonomisystem
  2. Dokumenter knyttet til anskaffelse og drift av portal/nettsider
  3. Dokumenter knyttet til anskaffelse og drift av Kontorstøtteprogramvare(Microsfot Office eller OpenOffice)

12. april 2011 ble tre epost sendt ut til alle, men forsøket måtte avbrytes. Nå er planen å få på plass systemer for å unngå at neste forsøk må avbrytes.

Inspirasjon

Oppsett av alaveteli

Testserver: http://alaveteli-dev.nuug.no

Forslag til mottakere i første utgave: http://goo.gl/FcPTM

Analyse av Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP)

Hvem er raskest til å sende journalen til OEP:
SQL: select agency, avg(julianday(date(Published in OEP)) - julianday(date(Record entry date))) as a from swdata group by agency order by a
https://api.scraperwiki.com/api/1.0/datastore/sqlite?format=htmltable&name=postliste-oep&query=select%20agency%2C%20avg%28julianday%28date%28%60Published%20in%20OEP%60%29%29%20-%20julianday%28date%28%60Record%20entry%20date%60%29%29%29%20as%20days%20from%20%60swdata%60%20group%20by%20agency%20order%20by%20days

Hvem er raskest til å journalføre (dvs. snittavstand mellom dokumentdato og journalføringsdato):
SQL: select agency, avg(julianday(date(Record entry date)) - julianday(date(Document date))) as days from swdata group by agency order by days
https://api.scraperwiki.com/api/1.0/datastore/sqlite?format=htmltable&name=postliste-oep&query=select%20agency%2C%20avg%28julianday%28date%28%60Record%20entry%20date%60%29%29%20-%20julianday%28date%28%60Document%20date%60%29%29%29%20as%20days%20from%20%60swdata%60%20group%20by%20agency%20order%20by%20days

Hvem er mest hemmelighetsfull:
https://views.scraperwiki.com/run/oep-exemptions_1/

Hvem mottar mest, og hvor stor del er unntatt offentlighet:
https://views.scraperwiki.com/run/oep-exemptions/

Innsamling av postjournaler

Oversikt over feltnavn brukt i noen postjournal-systemer, for å se hva som er lurt å bruke ved skraping og strukturering.

En demo er satt opp hos NUUG på http://www.nuug.no/cgi-bin/felles-postjournal , med SQL-database på sqldb.nuug.no.

Kildeliste

Eksempler

NOARK 4 har informasjon i kapittel 15. http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Noark/Noark-4/Standarden

Normalisert feltnavn

Arendal

Ballangen

OEP

NOARK 4

Stortinget

K2000

agency

n/a

n/a

Agency

?

?

n/a

caseyear [YYYY]

SaksNr (subsett)

arkivsaksref (subsett)

Case number (subsett)

SA.SAAR

Sak/dok nr (subsett)

Arkivsaksnr. (before /)

caseseqnr [#]

SaksNr (subsett)

arkivsaksref (subsett)

Case number (subsett)

SA.SEKNR

Sak/dok nr (subsett)

Arkivsaksnr. (after /)

caseid [YYYY/#]

SaksNr

arkivsaksref (subsett)

Case number

SA.SAAR / SA.SEKNR

Sak/dok nr (subsett)

Arkivsaksnr. (after -)

journalyear [YYYY]

n/a

laapenr (subsett)

n/a

JP.JAAR

Løpenr. (subsett)

Løpenr. (after /)

journalseqnr [#]

n/a

laapenr (subsett)

n/a

JP.SEKNR

Løpenr. (subsett)

Løpenr. (before /)

journalid [YYYY/#]

n/a

laapenr

n/a

JP.JAAR/JP.SEKNR

Løpenr.

? Løpenr. (reversed)

casedocseq

Dokumentnummer

arkivsaksref (subsett)

Document number

JP.POSTNR

Sak/dok nr (subsett)

Arkivsaksnr. (after -)

doctype

Dokumenttype

arkivsaksref (subsett)

Document type

JP.NDOKTYPE

DokType

Arkivsaksnr. (string part)

sender

AvsenderMottaker

fratil

Sender

AM.NAVN

Avsender\mottaker

Til

recipient

AvsenderMottaker

fratil

Recipient

AM.NAVN

Avsender\mottaker

Fra

casedesc

?

sakstittel

Case

SA.OFFTITTEL

Sakstittel

Sakstittel

exemption

Hjemmel

gradering

Grounds for exemption document

JP.UOFF

Hjemmel

Gradering (optional)

accesscode

?

?

?

JP.TGKODE

Tilg.kode

? Gradering (first segment)

docdesc

Innholdsbeskrivelse

tittel

Document title

JP.OFFINNHOLD

Innhold

Innhold (multiline)

recordpublishdate (? samme som recorddate ?)

n/a

n/a

Published in OEP

?

n/a

?

Saksansvarlig

saksbehandler (del)

?

? SA.ANSVID

?

Saksbehandler (first segment)

?

SaksansvarligEpost

n/a

n/a

?

?

?

SaksansvarligEnhet

saksbehandler (del)

n/a

? SA.AMDID

?

Saksansvarlig

?

AntallVedlegg

n/a

n/a

? JP.ANTVED

?

Vedlegg (optional)

?

PostlisteType

n/a

n/a

?

?

?

SaksId

n/a

n/a

?

?

?

Arkivdel

n/a

n/a

?

?

?

Offentlig

n/a

n/a

JP.U1

?

?

Mappetype

n/a

n/a

?

?

?

Id

n/a

journalPostId

?

?

?

n/a

n/a

Archive code

?

?

?

n/a

n/a

Contact point

?

?

docdate

Dokumentdato

datert

Document date

JP.DOKDATO

Dok.dato

Datert

recorddate

RegistrertDato

listdate

Record entry date

JP.JDATO

Journaldato

Postliste <date>

?

EkspedertDato

n/a

n/a

?

?

Mottaker

? SA.JENHET

Journalenhet

? AM.BESVARDOK

Svar på lnr

Navn (bare på notat? "Mottatt av (fullt navn)"?)

Dokumenter/journaloppføringer skal normalt være unikt identifiserbare ved hjelp av agency+caseyear+caseseqnr+casedocseq (caseid = caseyear + caseseqnr), eller agency+journalyear + journalseqnr (samme som journalid). Dette viser seg å ikke stemme for alle journaler, samt at noen journaler mangle caseid og/eller journalid.

Alle oppføringer må i tillegg ha agency, docdesc, doctype og casedesc. De bør ha recorddate og docdate.

Ideer til RSS-feed

Et bestemt søk kan gjøres tilgjengelig som RSS-kilde, f.eks. med disse verdiene: recipient, docdate, sender, docdesc, casedesc, exemption. Det bør kanskje også legges inn lenke tilbake til tjenesten og kilden i det offentlige.

grupper/offentliginnsyn (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)