NUUGs kartgruppe

Velkommen til NUUGs interessegruppe for kartteknologi. Den ble opprettet for å utveksle erfaring om bruk av GIS-systemer, kartteknologi og annet relatert til georeferert informasjon, samt koordinere felles prosjekter innenfor området, herunder norske bidrag til OpenStreetMap.

E-post adresse

kart@nuug.no

E-postliste

http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Listearkiv

http://lists.nuug.no/pipermail/kart/

Wikiside

http://wiki.nuug.no/grupper/kart

IRC-kanal

#osm-no på irc.oftc.net

Medlemer

Gruppeleder

Knut Arne Bjørndal

Deltakere

Alle som abonnerer på e-postlisten

Rutiner

Pågående aktiviteter

Referanser

grupper/kart (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)