NUUGs IP-telefonigruppe

Testinstallasjon

En testmaskin voip.nuug.no [158.36.191.158] er satt opp med Debian/Etch. Ruben har tilgang til maskinen.

Installasjonsnotater

Installasjon av zapel/ztdummy:

  aptitude install zaptel
  aptitude install zaptel-source
  module-assistant prepare
  module-assistant build zaptel-source
  module-assistant install zaptel-source
  /etc/init.d/zaptel restart

Gruppemedlemmer