Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2007-03-07 20:11:02
Size: 1923
Editor: hjemme
Comment:
Revision 4 as of 2007-03-07 20:11:38
Size: 1931
Editor: hjemme
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 38: Line 38:
1000-1009 NUUG Sekretariat 1000-1009 NUUG Sekretariat & Styre

NUUGs IP-telefonigruppe

Testinstallasjon

En testmaskin voip.nuug.no [158.36.191.158] er satt opp med Debian/Etch. Ruben har tilgang til maskinen.

Installasjonsnotater

Installasjon av zapel/ztdummy:

  aptitude install zaptel
  aptitude install zaptel-source
  module-assistant prepare
  module-assistant build zaptel-source
  module-assistant install zaptel-source
  /etc/init.d/zaptel restart

Gruppemedlemmer

  • Ruben Olsen
  • Vegard Engen
  • Ole Kristian Lien

Ruben sine tanker

Det vi kanskje bør diskutere er HVA vil vil med en VoIP gruppe og HVA vi vil benytte NUUG sin telefoniswitch til. Mine ønsker er å kunne ha denne som et sammlingspunkt for folk som som er interessert i Open Source baserte VoIP løsninger. I introduksjonsforedraget til VoIP / Asterisk så sier jeg noe slikt som at "Asterisk er interessant - men gøy blir det først når man har andre å snakke med".

Det vi kunne begynt med var å sette opp NUUG switchen (pr i dag Asterisk) til å være en stabil såkalt "Central Office" for NUUG medlemmer som ønsker å leke og sette opp Asterisker eller ander VoIP programmer. I beste fall kan vi få til at alle NUUG medlemmer kan ringe alle andre NUUG medlemmer via switchen. Dette er et greit utgangspunkt for å komme i gang.

Vi må starte i det små i steden for å forsøke å "gjøre alle de kule tingene på en gang".

Intern nummerplan

Ruben mener at siden vi ikke er fler enn de medlemmene vi er trenger vi ikke en veldig avansert nummerplan. Hans forslag går rett og slett ut på å starte nummereringen på 1000 (sekretariatet sin telefon) og oppover. Intil videre så kjører vi bare en enkel, manuellt, vedlikeholdt telefonliste. Ruben sitt forslag er at de som ønsker å delta kan tilordne seg ti nummer hver.

Telefonlisten

1000-1009 NUUG Sekretariat & Styre
1010-1019 Ruben Olsen

grupper/ip-telefoni (last edited 2018-02-16 16:01:27 by ThomasGramstad)