Differences between revisions 14 and 26 (spanning 12 versions)
Revision 14 as of 2007-11-08 23:07:35
Size: 3894
Comment: Flyttet installasjon og konfigurasjons dokumentasjon til egen side. Også lagt til gruppeleder.
Revision 26 as of 2018-02-16 16:01:27
Size: 6732
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Et samlingspunkt for folk som er interessert i fri programvarebaserte VoIP løsninger.
||'''E-post adresse''' || aktive@nuug.no ||
||'''E-postliste''' ||http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/aktive ||
||'''Listearkiv''' ||http://lists.nuug.no/pipermail/aktive/ ||
||'''Wikiside''' ||http://wiki.nuug.no/grupper/wiki ||
== Medlemmer ==
||'''Gruppeleder''' ||Ole Kristian Lien ||
||'''Deltakere''' ||Ruben Olsen, Vegard Engen, Marius Flage, Knut Arne Bjørndal ||


== Rutiner ==
 * Skrive nyheter for gruppen i [[http://wiki.nuug.no/nyhetsbrev/|NUUGnytt]], før den 1. hver måned.
Line 4: Line 20:

En testmaskin voip.nuug.no [158.36.191.158] er satt opp med Debian/Etch.
Ruben og Ole Kristian har tilgang til maskinen.
En testmaskin voip.nuug.no [158.36.191.158] er satt opp med Debian/Etch. Ruben og Ole Kristian har tilgang til maskinen.
Line 9: Line 23:
Se [:grupper/ip-telefoni/installasjon:her] for installasjon og konfigurasjons dokumentasjon.

== Gruppeleder ==
 * Ole Kristian Lien

== Gruppemedlemmer ==
 * Ruben Olsen
 * Vegard Engen
Se [[grupper/ip-telefoni/installasjon|her]] for installasjon og konfigurasjons dokumentasjon. Ta også en titt på et tidligere NUUG [[http://www.nuug.no/aktiviteter/20050217-asterisk/|Medlemsmøte 2005-02-17: Pingviner på tråden]].
Line 21: Line 28:
Det vi kunne begynt med var å sette opp NUUG switchen (pr i dag Asterisk) til å være en stabil såkalt "Central Office" for NUUG
medlemmer som ønsker å leke og sette opp Asterisker eller andre VoIP programmer. I beste fall kan vi få til at alle NUUG medlemmer kan ringe alle andre NUUG medlemmer via switchen. Dette er et greit utgangspunkt for å komme i gang.
Det vi kunne begynt med var å sette opp NUUG switchen (pr i dag Asterisk) til å være en stabil såkalt "Central Office" for NUUG medlemmer som ønsker å leke og sette opp Asterisker eller andre VoIP programmer. I beste fall kan vi få til at alle NUUGs medlemmer kan ringe alle andre NUUG medlemmer via switchen. Dette er et greit utgangspunkt for å komme i gang.
Line 24: Line 30:
Vi må starte i det små i steden for å forsøke å "gjøre alle de kule tingene på en gang". Vi må starte i det små istedenfor å forsøke å "gjøre alle de kule tingene på en gang".
Line 27: Line 33:
Ruben mener at siden vi ikke er fler enn de medlemmene vi er trenger vi ikke en veldig avansert nummerplan. Hans forslag går rett og slett ut på å starte nummereringen på 1000 (sekretariatet sin telefon) og oppover. Intil videre så kjører vi bare en enkel, manuellt, vedlikeholdt telefonliste. Ruben sitt forslag er at de som ønsker å delta kan tilordne seg ti nummer hver. Ruben mener at siden vi ikke er flere enn de medlemmene vi er trenger vi ikke en veldig avansert nummerplan. Hans forslag går rett og slett ut på å starte nummereringen på 1000 (sekretariatet sin telefon) og oppover. Intil videre så kjører vi bare en enkel, manuelt, vedlikeholdt telefonliste. Ruben sitt forslag er at de som ønsker å delta kan tilordne seg ti nummer hver.
Line 29: Line 35:
En liten note til ''hvorfor ikke bruker user@host'' som SIP adresse: Et sted må vi begynne. Begynne med noe folk kjenner til 100% er en God Ting. Dessuten finnes det mange VoIP håndsett der ute som ikke har en enkel måte å adressere user@host (hvor lang tid bruker du på å taste inn følgende på mobilen din: sekreteriaetet at nuug.no?). Når dette er sagt er det viktig å påpeke at det er en smal sak å gjøre mappinger mellom user@host og et gitt nummer - så vi vil få i pose og sekk. En liten note til ''hvorfor ikke bruker user@host'' som SIP adresse: Et sted må vi begynne. Begynne med noe folk kjenner til 100% er en God Ting. Dessuten finnes det mange VoIP håndsett der ute som ikke har en enkel måte å adressere user@host (hvor lang tid bruker du på å taste inn følgende på mobilen din: sekretariatet at nuug.no?). Når dette er sagt er det viktig å påpeke at det er en smal sak å gjøre mappinger mellom user@host og et gitt nummer - så vi vil få i pose og sekk.
Line 32: Line 38:
|| '''Nummer''' || '''Beskrivelse''' ||
|| 1000 || NUUG Sekretariat & Styre ||
|| 1001 || Petter Reinholdtsen ||
|| 1002 || Peter N. M. Hansteen ||
|| 1003 || Håvard Fosseng ||
|| 1004 || Jon Petter Bjerke ||
|| 1005 || Ole Kristian Lien ||
|| 1006 || Gaute Nessan ||
|| 1007 || Runar Ingebriktsen ||
|| 1010-1019 || Ruben Olsen ||
||'''Nummer''' ||'''Beskrivelse''' ||
||1000 ||NUUG Sekretariat & Styre ||
||1001 ||Petter Reinholdtsen ||
||1002 ||Peter N. M. Hansteen ||
||1003 ||Håvard Fosseng ||
||1004 ||Jon Petter Bjerke ||
||1005 ||Ole Kristian Lien ||
||1006 ||Gaute Nessan ||
||1007 ||Runar Ingebriktsen ||
||1010-1019 ||Ruben Olsen ||
Line 43: Line 49:
Mangler du passord til din konto? Ta kontakt med en av gruppemedlemmene.
Line 45: Line 50:
=== Andre nummere ===
||
'''Nummer''' || '''Beskrivelse''' ||
|| 30 || Mp3 avspillings test ||
|| 42 || Text to speech test ||
|| 100 || Opprett konferanserom eller bli med i et eksisterene ||
||
101 || Konferanserom for styret i NUUG (pin-kode beskyttet) ||
|| 123 || Hello World test ||
|| 1234 || Echo test ||
|| 9999 || Talepostkasse ||
Ønsker du konto eller har glemt passordet ditt? Ta kontakt med gruppelederen.

=== Andre numre ===
||
'''Nummer''' ||'''Beskrivelse''' ||
||30 ||Mp3 avspillings test ||
||42 ||Text to speech test ||
||100 ||Opprett konferanserom eller bli med i et eksisterende ||
||
101 ||Konferanserom for styret i NUUG (pin-kode beskyttet) ||
||123 ||Hello World test ||
||1234 ||Echo test ||
||9999 ||Talepostkasse ||
Line 57: Line 65:
Rediger '''extensions.conf''' og legg til:

{{{
exten => 10xx,1,Dial(SIP/10xx, 30)
exten => 10xx,2,VoiceMail(10yy,u)
exten => 10xx,3,PlayBack(vm-goodbye)
exten => 10xx,4,HangUp()
}}}
 * x=telefonnummer
 * y=talepostkasse
 * "30", er hvor lenge det skal ringe, før samtalen går videre til talepostkassen.

Rediger '''sip.conf''' og legg til:

{{{
[10xx]
type=friend
md5secret==yyyy
qualify=yes
nat=no
host=dynamic
canreinvite=no
context=internal
mailbox=zzzz
}}}
 * x=telefonnummer
 * y=passord (md5 hash)
 * z=talepostkasse

Rediger '''voicemail.conf''' og legg til:

{{{
xxxx => yyyy, Fornavn Etternavn, epost@adresse
}}}
 * x=talepostkasse
 * y=pin-kode
Line 58: Line 103:
Husk at du kan ringe nummeret '''100''' for å opprett konferanserom dynamisk.
Line 59: Line 105:
Rediger '''meetme.conf''' og legg til:

{{{
conf => xxx,yyyy,zzzz
}}}
 * x=konferanserom
 * y=pinkode
 * z=admin-pinkode

=== Sette passord ===
Husk å bytt x mot ditt internnummer og sett eget passord:

{{{
echo -n "100x:asterisk:passord" | md5sum
}}}
Line 60: Line 121:
[http://ekiga.org/ Ekiga] er en fin klient for GNU/Linux og Windows. Søk litt rundt for andre. :)
For å koble seg opp mot asterisk, bruke følgene instillinger:
[[http://ekiga.org/|Ekiga]] er en fin klient for GNU/Linux og Windows. Søk litt rundt for andre. :) For å koble seg opp mot asterisk, bruke følgene instillinger:
Line 67: Line 128:
 * Skriv ferdig [:avtaler/2007-voop-voip:avtalen mellom NUUG og VOOP]
 * Mulighet for å kryptere passord til sip kontoene?
NUUG-styret sine ønsker:

 * Kunne ringe inn fra fastnettet (avtale med voop?)
 * Faxløsning, som kan automatisk sende innkommende faxer direkte på e-post ( fax@nuug.no ?) inn i RT.
 * Sekretariat nummer, som kan håndtere køer og styret kan koble seg opp i mot.
 * Mulighet for å legge igjen en beskjed, som blir sendt automatisk på e-post komprimert ogg vorbis?).

NUUG-styret sine krav før man kan gå over til å bruke asterisk sitt konferansesystem (meetme):

 * Mulighet for alle i styret å koble seg opp på en lettfattelig måte.
 * Konferanserom som er passordbeskyttet.
 * Mulighet for å alltid å se hvem som er påkoblet, i tilfelle noen detter ut.
 * Opptaksmulighet til arkivering?

Annet:

 * Skriv ferdig [[avtaler/2007-voop-voip|avtalen mellom NUUG og VOOP]]
 * Sende ut e-post til styret om konto og be om passord.
 * Legge til som medlemsfordel, at man kan få SIP konto og eventuelt avtalen når den er fastsatt.
 * Sette opp egen STUN server(?)
 * --(Mulighet for å kryptere passord til sip kontoene?)--
Line 76: Line 156:
 * Teste eSpeak opp i mot festival. Se http://espeak.sourceforge.net/index.html
 * Guide på hvordan medlemmer kan koble sin asterisk server opp mot nuug sin.
 * BLUG har satt opp en egen asterisk server, høre om noen mulighet for å koble sammen?

NUUGs IP-telefonigruppe

Et samlingspunkt for folk som er interessert i fri programvarebaserte VoIP løsninger.

E-post adresse

aktive@nuug.no

E-postliste

http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/aktive

Listearkiv

http://lists.nuug.no/pipermail/aktive/

Wikiside

http://wiki.nuug.no/grupper/wiki

Medlemmer

Gruppeleder

Ole Kristian Lien

Deltakere

Ruben Olsen, Vegard Engen, Marius Flage, Knut Arne Bjørndal

Rutiner

 • Skrive nyheter for gruppen i NUUGnytt, før den 1. hver måned.

Testinstallasjon

En testmaskin voip.nuug.no [158.36.191.158] er satt opp med Debian/Etch. Ruben og Ole Kristian har tilgang til maskinen.

Dokumentasjon

Se her for installasjon og konfigurasjons dokumentasjon. Ta også en titt på et tidligere NUUG Medlemsmøte 2005-02-17: Pingviner på tråden.

Ruben sine tanker

Det vi kanskje bør diskutere er HVA vil vil med en VoIP gruppe og HVA vi vil benytte NUUG sin telefoniswitch til. Mine ønsker er å kunne ha denne som et sammlingspunkt for folk som som er interessert i Open Source baserte VoIP løsninger. I introduksjonsforedraget til VoIP / Asterisk så sier jeg noe slikt som at "Asterisk er interessant - men gøy blir det først når man har andre å snakke med".

Det vi kunne begynt med var å sette opp NUUG switchen (pr i dag Asterisk) til å være en stabil såkalt "Central Office" for NUUG medlemmer som ønsker å leke og sette opp Asterisker eller andre VoIP programmer. I beste fall kan vi få til at alle NUUGs medlemmer kan ringe alle andre NUUG medlemmer via switchen. Dette er et greit utgangspunkt for å komme i gang.

Vi må starte i det små istedenfor å forsøke å "gjøre alle de kule tingene på en gang".

Intern nummerplan

Ruben mener at siden vi ikke er flere enn de medlemmene vi er trenger vi ikke en veldig avansert nummerplan. Hans forslag går rett og slett ut på å starte nummereringen på 1000 (sekretariatet sin telefon) og oppover. Intil videre så kjører vi bare en enkel, manuelt, vedlikeholdt telefonliste. Ruben sitt forslag er at de som ønsker å delta kan tilordne seg ti nummer hver.

En liten note til hvorfor ikke bruker user@host som SIP adresse: Et sted må vi begynne. Begynne med noe folk kjenner til 100% er en God Ting. Dessuten finnes det mange VoIP håndsett der ute som ikke har en enkel måte å adressere user@host (hvor lang tid bruker du på å taste inn følgende på mobilen din: sekretariatet at nuug.no?). Når dette er sagt er det viktig å påpeke at det er en smal sak å gjøre mappinger mellom user@host og et gitt nummer - så vi vil få i pose og sekk.

Telefonlisten

Nummer

Beskrivelse

1000

NUUG Sekretariat & Styre

1001

Petter Reinholdtsen

1002

Peter N. M. Hansteen

1003

Håvard Fosseng

1004

Jon Petter Bjerke

1005

Ole Kristian Lien

1006

Gaute Nessan

1007

Runar Ingebriktsen

1010-1019

Ruben Olsen

Ønsker du konto eller har glemt passordet ditt? Ta kontakt med gruppelederen.

Andre numre

Nummer

Beskrivelse

30

Mp3 avspillings test

42

Text to speech test

100

Opprett konferanserom eller bli med i et eksisterende

101

Konferanserom for styret i NUUG (pin-kode beskyttet)

123

Hello World test

1234

Echo test

9999

Talepostkasse

Rutiner

Opprette ny SIP konto

Rediger extensions.conf og legg til:

exten => 10xx,1,Dial(SIP/10xx, 30)
exten => 10xx,2,VoiceMail(10yy,u)
exten => 10xx,3,PlayBack(vm-goodbye)
exten => 10xx,4,HangUp()
 • x=telefonnummer
 • y=talepostkasse
 • "30", er hvor lenge det skal ringe, før samtalen går videre til talepostkassen.

Rediger sip.conf og legg til:

[10xx]
type=friend
md5secret==yyyy
qualify=yes
nat=no
host=dynamic
canreinvite=no
context=internal
mailbox=zzzz
 • x=telefonnummer
 • y=passord (md5 hash)
 • z=talepostkasse

Rediger voicemail.conf og legg til:

xxxx => yyyy, Fornavn Etternavn, epost@adresse
 • x=talepostkasse
 • y=pin-kode

Opprette nytt konferanserom

Husk at du kan ringe nummeret 100 for å opprett konferanserom dynamisk.

Rediger meetme.conf og legg til:

conf => xxx,yyyy,zzzz
 • x=konferanserom
 • y=pinkode
 • z=admin-pinkode

Sette passord

Husk å bytt x mot ditt internnummer og sett eget passord:

echo -n "100x:asterisk:passord" | md5sum

SIP klient

Ekiga er en fin klient for GNU/Linux og Windows. Søk litt rundt for andre. :) For å koble seg opp mot asterisk, bruke følgene instillinger:

 • Registrar/Realm: voip.nuug.no

 • Login/User: 100x

 • Password: passord

Todo

NUUG-styret sine ønsker:

 • Kunne ringe inn fra fastnettet (avtale med voop?)
 • Faxløsning, som kan automatisk sende innkommende faxer direkte på e-post ( fax@nuug.no ?) inn i RT.

 • Sekretariat nummer, som kan håndtere køer og styret kan koble seg opp i mot.
 • Mulighet for å legge igjen en beskjed, som blir sendt automatisk på e-post komprimert ogg vorbis?).

NUUG-styret sine krav før man kan gå over til å bruke asterisk sitt konferansesystem (meetme):

 • Mulighet for alle i styret å koble seg opp på en lettfattelig måte.
 • Konferanserom som er passordbeskyttet.
 • Mulighet for å alltid å se hvem som er påkoblet, i tilfelle noen detter ut.
 • Opptaksmulighet til arkivering?

Annet:

 • Skriv ferdig avtalen mellom NUUG og VOOP

 • Sende ut e-post til styret om konto og be om passord.
 • Legge til som medlemsfordel, at man kan få SIP konto og eventuelt avtalen når den er fastsatt.
 • Sette opp egen STUN server(?)
 • Mulighet for å kryptere passord til sip kontoene?

 • Teste "music on hold"
 • Sette opp vmail.cgi?
 • Teste menyoppsett (tast 1.. 2.. osv)
 • Sende e-post med varsel og vedlegg når det kommer en ny talepost
 • Teste kø oppsett på nummer
 • Rydde opp i konfigurasjonsfiler
 • Skrive rutiner
 • Teste eSpeak opp i mot festival. Se http://espeak.sourceforge.net/index.html

 • Guide på hvordan medlemmer kan koble sin asterisk server opp mot nuug sin.
 • BLUG har satt opp en egen asterisk server, høre om noen mulighet for å koble sammen?
 • Sjekk http://www.voipuser.org/ som mulig leverandør

 • Sjekk http://www.openimscore.org/

 • Sjekk http://www.kiax.org/

grupper/ip-telefoni (last edited 2018-02-16 16:01:27 by ThomasGramstad)