Differences between revisions 14 and 16 (spanning 2 versions)
Revision 14 as of 2007-11-08 23:07:35
Size: 3894
Comment: Flyttet installasjon og konfigurasjons dokumentasjon til egen side. Også lagt til gruppeleder.
Revision 16 as of 2007-11-08 23:30:47
Size: 5959
Comment: Lagt til rutiner for opprettelse av sip kontoer og konferanserom. Pluss noen små fikser.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 43: Line 43:
Mangler du passord til din konto? Ta kontakt med en av gruppemedlemmene. Ønsker du konto eller har glemt passordet ditt? Ta kontakt med gruppelederen.
Line 57: Line 57:

Rediger '''extensions.conf''' og legg til:
{{{
exten => 10xx,1,Dial(SIP/10xx, 30)
exten => 10xx,2,VoiceMail(10yy,u)
exten => 10xx,3,PlayBack(vm-goodbye)
exten => 10xx,4,HangUp()
}}}

 * x=telefonnummer
 * y=talepostkasse
 * "30", er hvor lenge det skal ringe, før samtalen går videre til talepostkassen.

Rediger '''sip.conf''' og legg til:
{{{
[10xx]
type=friend
md5secret==yyyy
qualify=yes
nat=no
host=dynamic
canreinvite=no
context=internal
mailbox=zzzz
}}}

 * x=telefonnummer
 * y=passord (md5 hash)
 * z=talepostkasse

Rediger '''voicemail.conf''' og legg til:
{{{
xxxx => yyyy, Fornavn Etternavn, epost@adresse
}}}

 * x=talepostkasse
 * y=pin-kode
Line 58: Line 96:
Husk at du kan ringe nummeret '''100''' for å opprett konferanserom dynamisk.

Rediger '''meetme.conf''' og legg til:
{{{
conf => xxx,yyyy,zzzz
}}}
 * x=konferanserom
 * y=pinkode
 * z=admin-pinkode

=== Sette passord ===
Husk å bytt x mot ditt internnummer og sett eget passord:
{{{
echo -n "100x:asterisk:passord" | md5sum
}}}
Line 67: Line 120:

NUUG-styret sine ønsker:
 * Kunne ringe inn fra fastnettet (avtale med voop?)
 * Faxløsning, som kan automatisk sende innkommende faxer direkte på e-post (fax@nuug.no?) inn i RT.
 * Sekreteriat nummer, som kan håndtere køer og styret kan koble seg opp i mot.
 * Mulighet for å legge igjen en beskjed, som blir sendt automatisk på e-post komprimert ogg vorbis?).

NUUG-styret sine krav før man kan gå over til å bruke asterisk sitt konferansesystem (meetme):
 * Mulighet for alle i styret å koble seg opp på en lettfattelig måte.
 * Konferanserom som er passordbeskyttet.
 * Mulighet for å alltid å se hvem som er påkoblet, i tilfelle noen detter ut.
 * Opptaksmulighet til akrivering?

Annet:
Line 68: Line 135:
 * Mulighet for å kryptere passord til sip kontoene?  * Sende ut e-post til styret om konto og be om passord.
 * Legge til som medlemsfordel, at man kan få SIP konto og eventuelt avtalen når den er fastsatt.
 * Sette opp egen STUN server(?)
 * --(Mulighet for å kryptere passord til sip kontoene?)--
Line 76: Line 146:
 * BLUG har satt opp en egen asterisk server, høre om noen mulighet for å koble sammen?

NUUGs IP-telefonigruppe

Testinstallasjon

En testmaskin voip.nuug.no [158.36.191.158] er satt opp med Debian/Etch. Ruben og Ole Kristian har tilgang til maskinen.

Dokumentasjon

Se [:grupper/ip-telefoni/installasjon:her] for installasjon og konfigurasjons dokumentasjon.

Gruppeleder

 • Ole Kristian Lien

Gruppemedlemmer

 • Ruben Olsen
 • Vegard Engen

Ruben sine tanker

Det vi kanskje bør diskutere er HVA vil vil med en VoIP gruppe og HVA vi vil benytte NUUG sin telefoniswitch til. Mine ønsker er å kunne ha denne som et sammlingspunkt for folk som som er interessert i Open Source baserte VoIP løsninger. I introduksjonsforedraget til VoIP / Asterisk så sier jeg noe slikt som at "Asterisk er interessant - men gøy blir det først når man har andre å snakke med".

Det vi kunne begynt med var å sette opp NUUG switchen (pr i dag Asterisk) til å være en stabil såkalt "Central Office" for NUUG medlemmer som ønsker å leke og sette opp Asterisker eller andre VoIP programmer. I beste fall kan vi få til at alle NUUG medlemmer kan ringe alle andre NUUG medlemmer via switchen. Dette er et greit utgangspunkt for å komme i gang.

Vi må starte i det små i steden for å forsøke å "gjøre alle de kule tingene på en gang".

Intern nummerplan

Ruben mener at siden vi ikke er fler enn de medlemmene vi er trenger vi ikke en veldig avansert nummerplan. Hans forslag går rett og slett ut på å starte nummereringen på 1000 (sekretariatet sin telefon) og oppover. Intil videre så kjører vi bare en enkel, manuellt, vedlikeholdt telefonliste. Ruben sitt forslag er at de som ønsker å delta kan tilordne seg ti nummer hver.

En liten note til hvorfor ikke bruker user@host som SIP adresse: Et sted må vi begynne. Begynne med noe folk kjenner til 100% er en God Ting. Dessuten finnes det mange VoIP håndsett der ute som ikke har en enkel måte å adressere user@host (hvor lang tid bruker du på å taste inn følgende på mobilen din: sekreteriaetet at nuug.no?). Når dette er sagt er det viktig å påpeke at det er en smal sak å gjøre mappinger mellom user@host og et gitt nummer - så vi vil få i pose og sekk.

Telefonlisten

Nummer

Beskrivelse

1000

NUUG Sekretariat & Styre

1001

Petter Reinholdtsen

1002

Peter N. M. Hansteen

1003

Håvard Fosseng

1004

Jon Petter Bjerke

1005

Ole Kristian Lien

1006

Gaute Nessan

1007

Runar Ingebriktsen

1010-1019

Ruben Olsen

Ønsker du konto eller har glemt passordet ditt? Ta kontakt med gruppelederen.

Andre nummere

Nummer

Beskrivelse

30

Mp3 avspillings test

42

Text to speech test

100

Opprett konferanserom eller bli med i et eksisterene

101

Konferanserom for styret i NUUG (pin-kode beskyttet)

123

Hello World test

1234

Echo test

9999

Talepostkasse

Rutiner

Opprette ny SIP konto

Rediger extensions.conf og legg til:

exten => 10xx,1,Dial(SIP/10xx, 30)
exten => 10xx,2,VoiceMail(10yy,u)
exten => 10xx,3,PlayBack(vm-goodbye)
exten => 10xx,4,HangUp()
 • x=telefonnummer
 • y=talepostkasse
 • "30", er hvor lenge det skal ringe, før samtalen går videre til talepostkassen.

Rediger sip.conf og legg til:

[10xx]
type=friend
md5secret==yyyy
qualify=yes
nat=no
host=dynamic
canreinvite=no
context=internal
mailbox=zzzz
 • x=telefonnummer
 • y=passord (md5 hash)
 • z=talepostkasse

Rediger voicemail.conf og legg til:

xxxx => yyyy, Fornavn Etternavn, epost@adresse
 • x=talepostkasse
 • y=pin-kode

Opprette nytt konferanserom

Husk at du kan ringe nummeret 100 for å opprett konferanserom dynamisk.

Rediger meetme.conf og legg til:

conf => xxx,yyyy,zzzz
 • x=konferanserom
 • y=pinkode
 • z=admin-pinkode

Sette passord

Husk å bytt x mot ditt internnummer og sett eget passord:

echo -n "100x:asterisk:passord" | md5sum 

SIP klient

[http://ekiga.org/ Ekiga] er en fin klient for GNU/Linux og Windows. Søk litt rundt for andre. :) For å koble seg opp mot asterisk, bruke følgene instillinger:

 • Registrar/Realm: voip.nuug.no

 • Login/User: 100x

 • Password: passord

Todo

NUUG-styret sine ønsker:

 • Kunne ringe inn fra fastnettet (avtale med voop?)
 • Faxløsning, som kan automatisk sende innkommende faxer direkte på e-post (fax@nuug.no?) inn i RT.

 • Sekreteriat nummer, som kan håndtere køer og styret kan koble seg opp i mot.
 • Mulighet for å legge igjen en beskjed, som blir sendt automatisk på e-post komprimert ogg vorbis?).

NUUG-styret sine krav før man kan gå over til å bruke asterisk sitt konferansesystem (meetme):

 • Mulighet for alle i styret å koble seg opp på en lettfattelig måte.
 • Konferanserom som er passordbeskyttet.
 • Mulighet for å alltid å se hvem som er påkoblet, i tilfelle noen detter ut.
 • Opptaksmulighet til akrivering?

Annet:

 • Skriv ferdig [:avtaler/2007-voop-voip:avtalen mellom NUUG og VOOP]
 • Sende ut e-post til styret om konto og be om passord.
 • Legge til som medlemsfordel, at man kan få SIP konto og eventuelt avtalen når den er fastsatt.
 • Sette opp egen STUN server(?)
 • Mulighet for å kryptere passord til sip kontoene?

 • Teste "music on hold"
 • Sette opp vmail.cgi?
 • Teste menyoppsett (tast 1.. 2.. osv)
 • Sende e-post med varsel og vedlegg når det kommer en ny talepost
 • Teste kø oppsett på nummer
 • Rydde opp i konfigurasjonsfiler
 • Skrive rutiner
 • BLUG har satt opp en egen asterisk server, høre om noen mulighet for å koble sammen?
 • Sjekk http://www.voipuser.org/ som mulig leverandør

 • Sjekk http://www.openimscore.org/

 • Sjekk http://www.kiax.org/

grupper/ip-telefoni (last edited 2018-02-16 16:01:27 by ThomasGramstad)