Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2007-10-18 10:59:44
Size: 5946
Comment: Nytt tips.
Revision 13 as of 2007-11-04 14:28:02
Size: 6017
Comment: Lenk til avtalen med VOOP.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 156: Line 156:
 * Skriv ferdig [:avtaler/2007-voop-voip:avtalen mellom NUUG og VOOP]

NUUGs IP-telefonigruppe

Testinstallasjon

En testmaskin voip.nuug.no [158.36.191.158] er satt opp med Debian/Etch. Ruben og Ole Kristian har tilgang til maskinen.

ztdummy

Installasjon av zapel/ztdummy:

 aptitude install zaptel-source
 module-assistant prepare
 module-assistant build zaptel-source
 module-assistant install zaptel-source
 aptitude install zaptel

Husk: zapel/ztdummy må reinstalleres etter hver kernel oppgradering!

 modprobe ztdummy
 lsmod | grep zt

asterisk

Installasjon av asterisk-relaterte pakker:

 aptitude install asterisk asterisk-sounds-extra asterisk-web-vmail

Rediger /etc/default/asterisk, slik at asterisk starter automatisk ved oppstart:

 RUNASTERISK=yes

Start så asterisk og logg deg på konsoll:

 /etc/init.d/asterisk start
 asteriks -rvvvvvvvvvv

Viktige konfigurasjonsfiler

 • /etc/asterisk/extensions.conf - Nummerplan oppsett

 • /etc/asterisk/meetme.conf - Konferanse oppsett

 • /etc/asterisk/sip.conf - SIP brukerkontoer

 • /etc/asterisk/voicemail.conf - Talepostkasse oppsett

mpg123

Installasjon av mpg123, for mp3 avspilling:

 apt-get install mpg123

festival

Installasjon av festival, for "text to speech" til asterisk:

 apt-get install festival

Sett opp festival som lokal server, ved å redigere /etc/festival.scm og legge til:

 ;; Enable access to localhost
 (set! server_access_list '("localhost\\.localdomain" "localhost"))

 ;;; Command for Asterisk begin
 (define (tts_textasterisk string mode)
 (utt.send.wave.client
  (utt.wave.resample
  (utt.wave.rescale
  (utt.synth 
  (eval (list 'Utterance 'Text string))) 5) 8000)))

Start så festival:

 /etc/init.d/festival start

For å starte den manuelt:

 /usr/bin/festival --server

For å konfiguere asteriks opp i mot festival, må du redigere /etc/asterisk/festival.conf og legge til følgene:

 [general]
 host=localhost
 port=1314
 usecache=yes
 cachedir=/var/cache/asterisk/festival/
 festivalcommand=(tts_textasterisk "%s" 'file)(quit)\n

Vi må også opprette cache mappen vi satt i konfigurasjonsfilen:

 mkdir -p /var/cache/asterisk/festival/
 chown -R asterisk.asterisk /var/cache/asterisk/

Gruppemedlemmer

 • Ruben Olsen
 • Vegard Engen
 • Ole Kristian Lien

Ruben sine tanker

Det vi kanskje bør diskutere er HVA vil vil med en VoIP gruppe og HVA vi vil benytte NUUG sin telefoniswitch til. Mine ønsker er å kunne ha denne som et sammlingspunkt for folk som som er interessert i Open Source baserte VoIP løsninger. I introduksjonsforedraget til VoIP / Asterisk så sier jeg noe slikt som at "Asterisk er interessant - men gøy blir det først når man har andre å snakke med".

Det vi kunne begynt med var å sette opp NUUG switchen (pr i dag Asterisk) til å være en stabil såkalt "Central Office" for NUUG medlemmer som ønsker å leke og sette opp Asterisker eller andre VoIP programmer. I beste fall kan vi få til at alle NUUG medlemmer kan ringe alle andre NUUG medlemmer via switchen. Dette er et greit utgangspunkt for å komme i gang.

Vi må starte i det små i steden for å forsøke å "gjøre alle de kule tingene på en gang".

Intern nummerplan

Ruben mener at siden vi ikke er fler enn de medlemmene vi er trenger vi ikke en veldig avansert nummerplan. Hans forslag går rett og slett ut på å starte nummereringen på 1000 (sekretariatet sin telefon) og oppover. Intil videre så kjører vi bare en enkel, manuellt, vedlikeholdt telefonliste. Ruben sitt forslag er at de som ønsker å delta kan tilordne seg ti nummer hver.

En liten note til hvorfor ikke bruker user@host som SIP adresse: Et sted må vi begynne. Begynne med noe folk kjenner til 100% er en God Ting. Dessuten finnes det mange VoIP håndsett der ute som ikke har en enkel måte å adressere user@host (hvor lang tid bruker du på å taste inn følgende på mobilen din: sekreteriaetet at nuug.no?). Når dette er sagt er det viktig å påpeke at det er en smal sak å gjøre mappinger mellom user@host og et gitt nummer - så vi vil få i pose og sekk.

Telefonlisten

Nummer

Beskrivelse

1000

NUUG Sekretariat & Styre

1001

Petter Reinholdtsen

1002

Peter N. M. Hansteen

1003

Håvard Fosseng

1004

Jon Petter Bjerke

1005

Ole Kristian Lien

1006

Gaute Nessan

1007

Runar Ingebriktsen

1010-1019

Ruben Olsen

Mangler du passord til din konto? Ta kontakt med en av gruppemedlemmene.

Andre nummere

Nummer

Beskrivelse

30

Mp3 avspillings test

42

Text to speech test

100

Opprett konferanserom eller bli med i et eksisterene

101

Konferanserom for styret i NUUG (pin-kode beskyttet)

123

Hello World test

1234

Echo test

9999

Talepostkasse

Rutiner

Opprette ny SIP konto

Opprette nytt konferanserom

SIP klient

[http://ekiga.org/ Ekiga] er en fin klient for GNU/Linux og Windows. Søk litt rundt for andre. :) For å koble seg opp mot asterisk, bruke følgene instillinger:

 • Registrar/Realm: voip.nuug.no

 • Login/User: 100x

 • Password: passord

Todo

 • Skriv ferdig [:avtaler/2007-voop-voip:avtalen mellom NUUG og VOOP]
 • Mulighet for å kryptere passord til sip kontoene?
 • Teste "music on hold"
 • Sette opp vmail.cgi?
 • Teste menyoppsett (tast 1.. 2.. osv)
 • Sende e-post med varsel og vedlegg når det kommer en ny talepost
 • Teste kø oppsett på nummer
 • Rydde opp i konfigurasjonsfiler
 • Skrive rutiner
 • Sjekk http://www.voipuser.org/ som mulig leverandør

 • Sjekk http://www.openimscore.org/

 • Sjekk http://www.kiax.org/

grupper/ip-telefoni (last edited 2018-02-16 16:01:27 by ThomasGramstad)