Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2007-03-07 15:12:48
Size: 80
Comment:
Revision 2 as of 2007-03-07 15:25:35
Size: 523
Comment: Litt om oppsett av maskinen.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= NUUGs IP-telefonigruppe =

== Testinstallasjon ==

En testmaskin voip.nuug.no [158.36.191.158] er satt opp med Debian/Etch. Ruben har tilgang til maskinen.

=== Installasjonsnotater ===

Installasjon av zapel/ztdummy:
{{{
  aptitude install zaptel
  aptitude install zaptel-source
  module-assistant prepare
  module-assistant build zaptel-source
  module-assistant install zaptel-source
  /etc/init.d/zaptel restart
}}}

NUUGs IP-telefonigruppe

Testinstallasjon

En testmaskin voip.nuug.no [158.36.191.158] er satt opp med Debian/Etch. Ruben har tilgang til maskinen.

Installasjonsnotater

Installasjon av zapel/ztdummy:

  aptitude install zaptel
  aptitude install zaptel-source
  module-assistant prepare
  module-assistant build zaptel-source
  module-assistant install zaptel-source
  /etc/init.d/zaptel restart

Gruppemedlemmer

  • Ruben Olsen
  • Vegard Engen
  • Ole Kristian Lien

grupper/ip-telefoni (last edited 2018-02-16 16:01:27 by ThomasGramstad)