Her er planen for nytt oppsett av voip.nuug.no:

grupper/ip-telefoni/plan (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)